Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 05-2017

De Stelling

Laat inschrijving woningzoekenden voor heel Nederland gelden

Bewoners en woningzoekenden

2 minuten leestijd

De gemeente Amsterdam stelt voor de inschrijving voor woningzoekenden te laten gelden voor alle vier de grote steden. Een stap verder is om een inschrijving voor heel Nederland te laten gelden. Dit zou woningzoekenden meer keuze geven. Een goed idee?

‘Wonen waar je een baan kunt krijgen’

‘Mensen met een dikke portemonnee kunnen overal in Nederland wonen. Met een dunne portemonnee kun je dat nu niet. Dat zou wel moeten kunnen, omdat juist veel mensen in die groep moeite hebben om aan een baan te komen. Stel, je woont in Amsterdam en kunt een baan krijgen in Groningen. Die kun je nu niet aannemen, omdat je geen woning kunt krijgen. Wij zien in Amsterdam hoe dramatisch het is om onderaan de wachtlijst te staan. Of we met dit plan de oplossing hebben voor de wachtlijsten, weet ik nog niet. Het zou net zo goed kunnen dat die in Amsterdam juist langer wordt, omdat hier veel banen zijn. De wachttijden worden in ieder geval wel wat gelijker verdeeld over het land.’
Laurens Ivens, wethouder Wonen in Amsterdam

‘Waanzinnige stap in dienstverlening’

‘Als je nu kans wilt maken op een woning in het hele land dan moet je je in 200 verschillende systemen inschrijven. Met een landelijk systeem hoeft dat niet meer. Woningzoekenden kunnen dan op advertenties waar dan ook reageren en krijgen inzicht in hun kansen. Ook woningruil kunnen we hiermee makkelijker maken. Deze werkwijze ondersteunt de economie waarin door toenemende flexibiliteit in banen het leven van onze huurders zich steeds minder op één plek afspeelt. Daarom streef ik in de woningmarktregio Eindhoven ook naar een woonverdelingssysteem met één inschrijving en met verschillende verdelingsmodellen, waaronder loting. Ik denk alleen niet dat dit plan de druk op de populaire grote steden zal verminderen.’
Luc Severijnen, directeur-bestuurder woningcorporatie ’thuis (Eindhoven)

‘Geeft starter zekerheid’

‘De nieuwe generaties verhuizen met studie en werk mee. Dan is het in één keer inschrijven voor vier steden of zelfs heel Nederland een prachtige optie. Kopen kun je ook overal, dus waarom zou dat niet kunnen met huren? Ik verwacht geen verkorting van de wachtlijsten, we hebben immers een tekort aan sociale huurwoningen. Dit idee biedt woningzoekenden wel alternatieven; vooral voor starters. Een dak boven je hoofd is een grondrecht, maar voordat een starter een woning krijgt toegewezen in zijn woonplaats is hij tien jaar verder. Met zo’n systeem kan een starter uiteindelijk altijd een woning krijgen, ook al is het in Tytsjerksteradiel.’
Winnie Terra, interim-directeur Huurdersvereniging Amsterdam

‘Echte oplossing is bijbouwen’

‘Dit is zeker een goed idee. Het is zo’n ouderwets idee dat de sociale huurder zich niet zomaar overal kan vestigen. Dit voorstel maakt de woningmarkt een stuk flexibeler. Maar het is nog maar de vraag of met een landelijke inschrijving echt veel mensen vanuit Amsterdam of Utrecht naar bijvoorbeeld Delfzijl vertrekken. Amsterdam en Utrecht zijn populair en dat blijft zo. De echte oplossing voor de krappe woningmarkt in die steden is natuurlijk gewoon: sociale huurwoningen bijbouwen.’
Reijnder Jan Spits, manager Volkshuisvesting woningcorporatie Portaal (Utrecht)

tekst: quinten snijders