Volgend artikel

Achtergrond

Wat ervaren de huurders? - deel 2

Verschil maken door echt contact

4 minuten leestijd

Een flatcoach in Rijswijk (deel 1), echt contact in Tilburg (deel 2) en een ingrijpende renovatie in Hoek van Holland (deel 3). Wat ervaren huurders als hun huisbaas gaat vernieuwen of op een andere manier gaat werken? Drie verhalen van corporaties en hun samenwerkingspartners. En verhalen van huurders die ermee te maken kregen. 

Deel 2 Tilburg:
Verschil maken door echt contact

Samenwerkingspartners: woningcorporatie Tiwos en maatschappelijke opvangorganisatie Traverse

‘Hebben jullie een woning voor een cliënte van ons, een moeder van twee kinderen die dakloos en verslaafd is, maar zeer gemotiveerd is om haar leven weer op de rit te krijgen?’ Met deze vraag klopte maatschappelijke opvang organisatie Traverse zes jaar geleden in het kader van het Housing First-project aan bij de Tilburgse corporatie Tiwos. Na het nodige wikken en wegen zei de corporatie ‘ja’ op de vraag van Traverse. Manon*, de vrouw in kwestie, kreeg een appartement toegewezen. Verderop in dit verhaal vertelt Manon over haar ervaringen.

Traverse tekende voor de persoonlijke begeleiding, Tiwos voor de assistentie op woongebied. Haar eerste doel: afkicken. Na tien maanden was ze clean. Een knappe prestatie, waardoor ze deels zelf weer de zorg op zich kon nemen voor Danny*, haar zoontje. Het zelfstandig wonen verliep in alle opzichten uitstekend. Voor de begeleiders een jaar later reden om het huurcontract op haar eigen naam te zetten.

Help mij
Maar eerder dit jaar ging het helaas mis. Manon schaamde zich en durfde dit niet te melden. Sylvain Vleeming, de leefbaarheidsconsulent bij Tiwos die haar begeleidt. ‘Ze heeft haar hoofd in het zand gestoken en niet gezegd: het gaat niet goed, help mij!’

Manon ontving heren aan huis. Dat was op zich volgens de regels al voldoende reden voor Tiwos om het huurcontract via de rechter te laten ontbinden. Maar dan zou ze weer dakloos worden. De corporatie besloot anders.

Vleeming: ‘Manon laten vallen zou haar geen goed doen. Daarmee zouden we alles weggooien wat we hadden bereikt. Bovendien zou dit de samenleving veel geld gaan kosten. Ik vond dat geen goede keuze en heb de zaak daarom besproken met het gebiedsteam. Uiteindelijk hebben we besloten haar nog een kans te geven op basis van duidelijke afspraken.’

Zus
Manon mag voorlopig in het appartement blijven wonen, maar Tiwos gaat voor haar op zoek naar nieuwe huisvesting, zodat mensen haar niet meer zo gemakkelijk weten te vinden en ze dichter bij haar zus in de buurt komt te wonen. Haar zus is een belangrijke steun voor Manon; zij zorgt voor haar dochter. Ook moet ze begeleiding accepteren van Traverse en eventuele andere zorginstellingen.

Best uitzonderlijk deze oplossing, meent Vleeming. ‘Dit is maatwerk. Zoiets kan alleen als er voldoende perspectief is, als iemand écht gemotiveerd is.’

Naast bewoners
Volgens hem is de coulance mede ingegeven door de bewuste koers van de corporatie. Die staat onder meer verwoord in Echt contact, het nieuwe beleidsplan voor 2017-2021. Een van de voornemens in dit plan is dat Tiwos nog meer focust op de belangen van de huurders.

‘Dat klopt helemaal’, beaamt collega Hans Moerenhout, organisatieontwikkelaar bij de corporatie. ‘We willen dichtbij zijn, naast onze bewoners staan en verschil maken. Door bijvoorbeeld net iets voorbij de regels te kijken. Maar dat kan alleen als je echt weet wat er speelt en echt betrokken bent. Als je ziet wat iemand beweegt. Wie in de penarie zit maakt vaak verkeerde keuzes.’

‘Wil je je echt met iemand kunnen verbinden, dan moet je jezelf goed kennen’

Om deze missie ook waar te kunnen maken, besteedt Tiwos veel aandacht aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van haar medewerkers. ‘Wil je je echt met iemand kunnen verbinden, dan moet je jezelf goed kennen. Pas dan kun je voelen wat iemand beweegt, maatwerk leveren en verantwoordelijkheid nemen.’

Niet dat Tiwos-medewerkers helemaal alleen tot zo’n besluit komen. Dat gebeurt in overleg, benadrukt Moerenhout. ‘Al was het maar omdat iedereen zo zijn eigen blinde vlekken heeft.’

Verwonderen
‘Wij willen graag dat onze medewerkers zich blijven verwonderen. Dat ze niet direct de hakken in het zand zetten, maar luisteren en denken: zo kan het misschien ook, van die kant had ik het nog niet bekeken. In de contacten met bewoners, maar ook met collega’s en partners. Alleen zo bereik je de beste oplossingen.’

* De namen van Manon en Danny zijn om redenen van privacy gefingeerd.     

Manon en Danny* in Tilburg

‘Tiwos geeft mij de kans om te leren van mijn fouten’

Manon* vertelt: ‘Ik was dakloos en verslaafd, ging van hot naar her en logeerde steeds bij iemand anders. Totdat mijn zus in 2012 een artikel las over een nieuw project van Traverse, Housing First, bedoeld voor daklozen met meerdere problemen. Ze heeft me hiervoor onmiddellijk aangemeld en daarna is het snel gegaan. Ik kwam in aanmerking en via Tiwos kreeg ik een appartement, mijn eigen plek.’

‘Het is ontzettend belangrijk om een plek voor jezelf te hebben. Dat is de basis. Zonder deze basis kun je niets opbouwen. Ik was dus heel blij dat ik de woning kreeg. Maar net zo belangrijk was het echte contact dat Tiwos bleef houden nadat ik de sleutel had. Ze wilden me oprecht leren kennen en kwamen regelmatig langs om te kijken hoe het met me ging. Het ging jaren goed met me.’

‘Het ging jaren goed met me’

‘Toch ging het dit jaar opeens mis. Het overkwam me, ik raakte het overzicht kwijt en opeens zat ik weer in een diep dal. Er zijn daardoor dingen gebeurd die niet goed zijn, dat weet ik. Maar iedereen maakt fouten en Tiwos geeft mij de kans hiervan te leren. Dat is heel bijzonder want dat hoor je niet vaak. Ik realiseer me heel goed dat dit de laatste kans is.’

‘Ik ga nu verhuizen naar een andere woning met een aantal heel duidelijke afspraken. Tiwos wijst me daarbij ook keihard op mijn verantwoordelijkheden. Ik grijp deze kans met beide handen aan want ik wil mijn leven weer op de rit krijgen en een voorbeeld kunnen zijn voor mijn kinderen.’ 

tekst: jan smit