Volgend artikel

Feiten & Cijfers

Aantal deelnemers aan Vernieuwingsagenda blijft toenemen

2 minuten leestijd

Aan de Vernieuwingsagenda doen inmiddels 115 organisaties en 309 mensen mee. Een jaar geleden begonnen 80 organisaties met 172 mensen aan de samenwerking voor verandering. Het is goed dat steeds meer organisaties samen willen werken aan de Vernieuwingsagenda, maar zo veel spelers kan veranderen lastig maken. Gertjan Schuiling vertelt hoe actieonderzoek daarbij kan helpen.

Gertjan Schuiling, programmadirecteur van de leergang Actieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam:

‘Veranderen met veel partijen vergt relaties aangaan met mensen buiten je eigen organisatie en met hen een idee voor een vernieuwing ontwikkelen. Als dat lukt, word je vervolgens ambassadeur of activist voor dat idee naar je achterban. Het lastige aan activisten is dat ze geobsedeerd kunnen raken door hun eigen vernieuwingsidee. Dat kan anderen irriteren. Blijf daarom open voor anderen.’

‘Een onderzoekende aanpak helpt dan. Dat kan via individuele reflectie. Kijk wat werkt en ook waarom iets niet heeft gewerkt en hoe dat komt. Door vernieuwing als een actieonderzoek op te zetten kun je dat versterken. En het helpt om zowel de complexiteit van de inhoud als de samenwerking grijpbaar te maken.’

‘Actieonderzoek helpt bij het creatief benutten van tegenstellingen’

‘De vernieuwers krijgen dan meer diepte en nuance in hoe zij zich verhouden tot de kluwen van actoren waarmee zij te maken hebben. Daarna zijn de acties veel gerichter en effectiever. Deelnemers blijven niet hangen in oude gewoonten en leren de goede woorden te geven aan wat ze willen en wat werkt en waarom.’

Belangen en opvattingen
‘Vaak past dat beter bij de verwachtingen. Meer belangstelling bij anderen en een minder verkrampte samenwerking zijn het gevolg. Actieonderzoek blijkt ook te helpen bij het creatief benutten van tegenstellingen. Iedereen voelt zich dan vrijer om naar belangen en opvattingen van anderen te kijken, zonder die van zichzelf uit het oog te verliezen.’

‘Het is aan de afvaardiging van de samenwerkende partijen om medestanders te krijgen. Zij moeten via enthousiasme steun vergaren en als dat niet lukt druk uitoefenen. Soms is het een gevecht, soms een goed gesprek. Als er echt geen beweging in zit, zijn er twee opties: accepteer het, en stop met het idee. De andere optie is een herformulering van het idee, zodat mensen wel mee willen doen.’ 

tekst: elske koopman, cijfers: vernieuwingsagenda