Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2020

Slimmer en beter voor elkaar

Natuurlijke drainage

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:

1. Alle Drentse sociale huurwoningen bij elkaar
2. Natuurlijke drainage
3. Weer aan het werk
4. Huurders Bo-Ex kiezen voor zelfbeheer
5. Passieve woningen in Norg
6. Effectief rapporteren met RGS
7. Speels energiebesparen

Na jaren van klachten over veel te drassige tuinen in Weesp is het leed geleden. Ymere zette regenwormen in en die maken de kleigrond waterdoorlatend.

In de binnentuinen bij 246 portieketagewoningen bleef veel water staan. Er wou niets groeien, je kon er niet spelen en het water liep soms in de bergingen. Ymere had al van alles geprobeerd om de afwatering te verbeteren.

Bij de vernieuwing van de binnenterreinen in 2015 werd de grond omgeploegd en is een nieuwe meer poreuze toplaag aangebracht. Maar de plassen kwamen weer terug. Een grote teleurstelling voor de bewoners die hadden meegedacht over de nieuwe inrichting van de binnentuinen.

184.000 regenwormen lossen wateroverlast op

In de zomer van 2018 opperde een medewerker van Hoveniersbedrijf Van der Tol het idee om regenwormen in te zetten. Hoewel er wat lacherig over werd gedaan, besloot Ymere het uit te proberen. Samen met schoolkinderen zijn 184.000 wormen in de tuinen verspreid. Er is gekozen voor twee soorten: regenwormen die horizontale gangetjes maken en dauwwormen die verticaal graven.

Dat verbetert de structuur van de grond. Al na een paar weken leek het een positief effect te hebben en na anderhalf jaar is geconcludeerd dat het resultaat blijvend is. 

Ymere is blij met deze eenvoudige, betaalbare (circa 10.000 euro), effectieve en duurzame oplossing. Voor afwateringsproblemen met hoge grondwaterstanden bieden regenwormen geen soelaas. Daarvoor zoekt Ymere andere duurzame oplossingen.

Meer weten? Mail vastgoedregisseur Windeld van den Bor van Ymere.

tekst: christine van eerd