Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2020

Column

Politiek correct

Henk Peter Kip is directievoorzitter bij Mitros in Utrecht

2 minuten leestijd


Ook dit keer had ik een tekst voor een column voorbereid. Het ging over een onderwerp dat lokaal politiek controversieel is. Naar mijn idee komen in het debat over dat onderwerp de feiten niet meer op tafel, maar gaat het eigenlijk vooral over het bespelen van het electoraat. Feiten doen er dan niet meer toe. Het gaat alleen nog om wat wel en wat niet politiek correct is. Een discussie beslechten op basis van argumenten lijkt sinds Trump uit de mode.

Na interne ruggenspraak komen we tot de conclusie dat het beter is de tekst van mijn column nu niet te gebruiken, maar te wachten op betere tijden. Onze relatie met de gemeente en de lokale politiek is nu ook weer niet zo stevig dat we olie op het vuur moeten gooien. Daarom voor nu geen column over het alsmaar interessanter wordende maar verborgen onderwerp.

‘Een discussie beslechten op basis van argumenten lijkt sinds Trump uit de mode’

Ondertussen knaagt het natuurlijk wel. Want wat is er eigenlijk aan de hand? Om relationele redenen wordt er niet een inhoudelijk debat gevoerd. In plaats daarvan deint de lokale politiek – en ik nu ook – mee op de golven van het sentiment: een uit de bocht gevlogen vox populi. Feiten zijn niet meer belangrijk. Maar wel het politieke effectbejag van raadsleden en bestuurlijke ambtsdragers, die elkaar proberen te verslaan in politiek correct gedrag.

In plaats van het maatschappelijke vraagstuk met feiten en verstand te lijf te gaan, houden we elkaar gevangen. In mooipraterij. In accepteren van verkeerde redenaties die er bij het grote publiek makkelijk ingaan. Hopend op de populariteitsprijs bij een volgende verkiezing of reputatiemeting onder het grote publiek. Daar worden we met z’n allen natuurlijk niet beter van, maar wie zet de eerste stap uit dit zelf opgelegde keurslijf?

‘Wie zet de eerste stap uit dit zelfopgelegde keurslijf?’

Eén van de klassieke deugden voor de bestuurder is de moed. Misschien moeten we daar maar eens wat meer het accent op leggen. Een verband tussen de uitkomst van lokale verkiezingen en de staat van dienst van de wethouders in de voorbije bestuursperiode was er toch al niet. En bestuurders van woningcorporaties worden herbenoemd en niet herkozen. Dus eigenlijk geen enkele reden voor politiek correct gedrag…

hkip@mitros.nl

foto: mark prins