Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2020

Goedemorgen

Marieke Kolsteeg

Corporatiebestuurder bij Waterweg Wonen in Vlaardingen

3 minuten leestijd

Mensen goed laten wonen en je bedrijf goed leiden. Daar is de corporatiebestuurder verantwoordelijk voor. Marieke Kolsteeg wisselde tijdelijk van baan met de bestuurder van welzijnsorganisatie Minters. ‘Ik wil eigenlijk niet meer dat medewerkers zeggen: dit staat ons beleid niet toe.’

Anderhalve week heeft ze alle verhalen opgezogen als een spons, vertelt Marieke Kolsteeg. Haar tijdelijke werk bij Minters heeft grote indruk gemaakt. ‘Natuurlijk wist ik wel dat een huis een basisbehoefte is voor een mens. Maar als je niet oppast dan ben je als bestuurder vooral met de grote abstracte cijfers bezig van toenemende wachtlijsten en achterblijvende nieuwbouw. En zie je toch het werkelijke probleem niet.’

Tijdens haar uitwisseling met Franc Bongaerts van Minters is ze onder andere aangeschoven bij sociale wijkteams in Vlaardingen. Daar zag ze dat bijna elke case die er voorbij komt een huisvestingscomponent heeft.

Foto: Joris den Blaauwen

MARIEKE KOLSTEEG (47)

Directeur-bestuurder van: Waterweg Wonen (ruim 11.000 woningen)
Verdient: 11.500 euro bruto per maand
Rijdt: Volvo V40
Opleiding: Bouwkunde TU Eindhoven, bestuursopleiding SIOO, Comenius leergang Wijsheid in leiderschap, nu bezig met Corporate antropologie aan de Academie voor organisatiecultuur
Nevenactiviteiten: Lid van Zonta International organisatie voor vrouwenrechten, lid van Bestuur Maaskoepel

Wat de meeste indruk maakte? Een kwetsbaar meisje van 19 dat door omstandigheden niet meer thuis kon blijven wonen. Ze had een eigen stek nodig met een beetje begeleiding. Verder kon ze het op eigen kracht. ‘In Nederland gaan alle hulpregisters open als mensen zwaar in de problemen zitten. Dit meisje paste in geen enkel hulpvakje. Nog niet, gelukkig. Doe je niks dan is het risico groot dat het mis gaat met haar.’

Veilig thuis
Kolsteeg vertelt over haar dilemma: ‘Je eerste impuls is direct het probleem willen oplossen. En daarna bedenk je de belemmeringen. Dit geeft precedentwerking. Zo zijn er nog wel duizend andere hulpvragen. We kunnen haar toch niet bevoordelen.....’

Toch heeft ze de telefoon gepakt en één van haar medewerkers gevraagd mee te denken. ‘Iemand helpen is altijd beter dan niemand helpen.’ Het meisje heeft uiteindelijk via een van de netwerkrelaties van Waterweg Wonen in Rotterdam een kamer gekregen speciaal voor jonge mensen zoals zij. In Vlaardingen kon ze alleen in de daklozenopvang terecht.

‘Iemand helpen is altijd beter dan niemand helpen’

‘Aanleiding om er werk van te maken dat we hier in de gemeente ook snel beschikbare woonruimte gaan ontwikkelen zoals een short stay.’ Kolsteeg: ‘Hier heb ik het ’s avonds aan tafel wel met mijn eigen kinderen over gehad: om ze mee te geven dat niet iedereen een veilig thuis heeft.’

Uitgaan van wat wél kan
Wat heeft de uitwisseling opgeleverd? ‘We gaan meer met Minters optrekken. Meer dan we al deden.’ Hoe? Voorop staat vanaf nu: uitgaan van wat er wél kan. Kijken of onbenullige regels zijn weg te strepen of aan de kaak te stellen. De consulenten Beheer van Waterweg Wonen hebben een lijst met adressen opgesteld waar zorgen over zijn om te checken of die huishoudens bij de wijkteams in beeld zijn.

De coördinator Ontruimingspreventie van Minters krijgt eerder een rol bij een oplopende huurachterstand, zodat zij ook echt mee kan werken aan preventie. Kolsteeg: ‘En we gaan structureel verhalen uitwisselen door informele ontmoeting te organiseren voor de medewerkers van de twee organisaties. Dan vind je elkaar naderhand ook gemakkelijker. Natuurlijk allemaal in het belang van de inwoners van Vlaardingen.’ 

Waar wringt het?
Dat sluit aan bij de nieuwe koers van Waterweg Wonen sinds vorig jaar. Kolsteeg heeft haar medewerkers uitgedaagd te doen of ze zelf directeur zijn in hun afwegingen en besluiten. ‘Ik wil eigenlijk niet meer dat medewerkers zeggen: dit staat ons beleid niet toe. We praten regelmatig met elkaar om van elkaarsafwegingen te leren.’

Foto: Joris den Blaauwen

In een traject om een nieuw ondernemingsplan te maken zijn de medewerkers met hulp van een extern bureau op zoek gegaan naar de echte vraagstukken in hun werk. Waar wringt het? De nieuwe koers heeft het motto Kompassie meegekregen. ‘Huurders zijn daarin gelijkwaardig, maar niet gelijk.’

Door alle activiteiten voor het nieuwe ondernemingsplan was 2019 een intensief jaar voor Waterweg Wonen. Dit jaar wil Kolsteeg de ruimte nemen om echt invulling aan de nieuwe koers te geven. Om fouten te maken en daarvan te leren. ‘Dat was ook een tip van de bestuurder van Minters; creëer rust om het eigen directeurschap te laten beklijven.’ Stip op de horizon: huurders die minstens een 8 geven voor de dienstverlening van Waterweg Wonen. 

Vlogs over uitwisseling

Bekijk de vlogs die Marieke Kolsteeg van Waterweg Wonen en Franc Bongaerts van welzijnsorganisatie Minters hebben gemaakt over hun bestuurlijke uitwisseling.

tekst: margriet pflug