Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 1-2020

Slimmer en beter voor elkaar

Weer aan het werk

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:

1. Alle Drentse sociale huurwoningen bij elkaar
2. Natuurlijke drainage
3. Weer aan het werk
4. Huurders Bo-Ex kiezen voor zelfbeheer
5. Passieve woningen in Norg
6. Effectief rapporteren met RGS
7. Speels energiebesparen

Tiwos biedt sinds jaar en dag werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘We vinden dat ons personeelsbestand een afspiegeling moet zijn van de samenleving’, zegt organisatieontwikkelaar Monique Marinus. Dat de inzet effect heeft blijkt uit het feit dat de corporatie de hoogste trede heeft behaald van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

PSO meet in tweejaarlijkse audits het aantal mensen dat vanuit een uitkering aan het werk is geholpen. Het gaat bijvoorbeeld om langdurig werklozen en mensen met een fysieke of psychische beperking. Bij Tiwos kunnen zij arbeidsritme opbouwen in een werkervaringsplaats, waarbij ervaren vakmannen als leermeester fungeren.

Zelfvertrouwen
‘Mensen krijgen zo steeds meer zelfvertrouwen’, zegt Marinus. ‘Veel van hen zijn doorgegroeid naar een betaalde baan.’ Ook bij de facilitaire dienst van de corporatie werken in principe mensen die vanuit een uitkering komen. Ze krijgen in het begin meer begeleiding en groeien zo uit tot zelfstandig werkende medewerkers. En sinds kort biedt Tiwos stageplekken voor leerlingen uit het speciaal onderwijs.

Facilitair medewerker John aan het werk bij Tiwos.

Naast kansen in de eigen organisatie stimuleert Tiwos ook werkplekken bij opdrachtnemers. Bij grote opdrachten maakt de corporatie social return-afspraken. Hierbij werkt Tiwos samen met Wonen Breburg en de gemeente Tilburg.

Een mooi voorbeeld is de nieuwbouw van een dak- en thuislozenopvang, waarbij aannemer Hendriks Coppelmans een kans gaf aan de werkloze Randy Coenraadt. Inmiddels is hij volledig in dienst bij het bouwbedrijf.

Monique Marinus is blij met de resultaten op de Prestatieladder Sociale Ondernemer, maar vindt de inzet van de corporatie eigenlijk vanzelfsprekend. ‘Op verschillende manieren kijken we hoe we de mensen die bij ons wonen ook op andere manieren vooruit kunnen helpen.’

Meer weten? Mail Monique Marinus van Tiwos.

tekst: christine van eerd