Aedes-Magazine is zowel een gedrukte als een digitale uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties. Aedes-Magazine is gratis en verschijnt 4 keer per jaar.

Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. Zij werken dagelijks aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die om welke reden dan ook steun in de rug nodig hebben. Corporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. 1 op de 3 huishoudens in Nederland woont in een corporatiewoning. Ongeveer 300 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt hen bij het uitvoeren van hun taken en biedt een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting. Aedes is ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche.

Redactie: Margriet Pflug (hoofd- en eindredactie); Elske Koopman en Marjon van Weersch (redactie); Devika Mangal en Carolien van der Ploeg (productie). M.m.v. Peter Breyer, Christine van Eerd, Henk Peter Kip, Jasper Monster, Jan Smit, Lisette Vos, José de Vreede, Marco de Wilde.

Redactiesecretariaat
T (088) 233 37 50
E aedes@aedes.nl

Grafische vormgeving
Bynder en Label A, Amsterdam/Rotterdam

Artdirection en beeldbewerking
Curve, Haarlem

Abonnementen gedrukte versie

T (088) 233 37 00
E publicaties@aedes.nl


Abonnementen digitale versie

I www.aedes.nl/abonneren

Advertenties gedrukte versie
Multor Media BV, Oscar van den Bosch
Postbus 5085, 6802 EB Arnhem
T (085) 003 04 47
E oscarvandenbosch@multormedia.nl
I www.multormedia.nl

Aedes vereniging van woningcorporaties
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
Postbus 93121
2509 AC Den Haag

T (088) 233 37 00
E aedes@aedes.nl
I www.aedes.nl
I www.aedesmagazine.nl
Twitter @aedesnet

Auteursrechten voorbehouden

Ga naar Aedes.nl