Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 6-2018

Goedemorgen

Tinka van Rood

Corporatiebestuurder bij Trivire in Dordrecht

3 minuten leestijd

Mensen goed laten wonen en je bedrijf goed leiden. Daar is de corporatiebestuurder verantwoordelijk voor. We ontbijten bij Tinka van Rood in Delft. ‘Wat onze doelgroep nodig heeft moet leidend zijn, niet onze werkprocessen.’

‘Een eigen plek is zo fundamenteel. Iedereen heeft dat nodig om veilig en rustig zichzelf te kunnen zijn. Een wezensding. Zorgen dat het leven een beetje beter wordt ook voor kwetsbare mensen in onze samenleving, daar loop ik warm voor. Het is het eerste organisatiedoel van Trivire.’

Bestuurder Tinka van Rood van Trivire tikt op de tafel om haar woorden kracht bij te zetten. Ze heeft net negen dagen van plek gewisseld met Joanne Blaak, directeur van het Leger des Heils Zuidwest Nederland. 

‘Bij Trivire gaat het veel over stenen en geld, bij het Leger des Heils starten ze vanuit wat er nodig is’

Van Rood: ‘Door de mensen waarvoor wij ons werk doen op te zoeken, doe ik mijn werk beter.’ Er is nu het plan dat voortaan iemand van het Leger meegaat naar incassogesprekken bij dreigende huisuitzetting.

Van Rood: ‘De teamleider van de nachtopvang vond dat corporaties nog te weinig doen om ontruimingen te voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat juist zo goed doen. Medewerkers van het Leger voeren op een andere manier het gesprek met iemand in financiële nood, dan wij doen. Want zij weten van dichtbij wat het echt betekent om in de nachtopvang te belanden. Vanuit die ervaring dring je anders tot mensen door.’

Ook heeft Van Rood nu ‘top of mind’ om élke kans te grijpen om iets te realiseren voor de kwetsbaarste doelgoepen. Het Leger des Heils heeft een breed scala aan woonproducten en ondersteunende diensten dat daarbij is in te zetten.

Bedoeling
Meer echt samen optrekken. Gebruikmaken van elkaars competenties. Denken in termen van een gezamenlijke opgave en bedoeling. En vooral niet in termen van concurrentie. De vijf corporaties in Drechtsteden werken intensief samen en zoeken zo veel mogelijk hun partners op.

‘Ik geloof echt dat dat is wat deze tijd nodig heeft. Anders redden we het niet met de drie grote opgaves van dit moment’, zegt Van Rood beslist. Ze somt op: voldoende sociale huurwoningen bouwen, zorgen dat mensen langer passend zelfstandig en op een veilige manier in de wijk kunnen wonen en de energietransitie. Als het om voldoende bouwen gaat hebben de Drechtse corporaties op het moment een verschil van inzicht met de gemeenten. 

Foto: Joris den Blaauwen

TINKA VAN ROOD (54)

Bestuurder van: Trivire in de regio Drechtsteden (13.904 woningen/14.033 vhe’s)

Verdient: 11.328 euro per maand

Rijdt: een elektrische Mitsubishi

Thuissituatie: samenwonend, 2 kinderen

Opleiding: Mode-Academie

Nevenactiviteiten: lid raad van toezicht Schouwburg Kunstmin

‘Voor een sterker voorzieningenpeil in de regio willen de regiogemeenten de komende tien jaar 25.000 woningen bijbouwen in het duurdere segment vanaf drie ton en nul sociale huurwoningen. Gezien de toenemende druk op de sociale voorraad vinden wij dat er juist woningen bij zouden moeten.’

‘We hebben uiteindelijk afgesproken te monitoren dat als de druk op de sociale voorraad te veel oploopt we met elkaar in gesprek gaan. Dat zien we nu gebeuren dus daar gaan we mee aan de slag.’

Wat is er nodig
Wat heeft Van Rood teruggekregen van Leger des Heils-directeur Joanne Blaak? Van Rood: ‘Het is haar opgevallen dat we bij Trivire veel praten over stenen en over geld. Bij het Leger starten ze juist vanuit wat er nodig is. Het financiële plaatje komt daarna pas. Dit verschil was voor ons beiden wel een spiegel. Het maakt dat ik bewuster kijk naar de balans.’

Het is tijd. Vandaag gaat Van Rood naar de Regiegroep huisvesten kwetsbare doelgroepen. Daarin zitten de wethouders en vertegenwoordigers van woningcorporaties en diverse zorginstellingen om een groot actieprogramma te realiseren. Allemaal hebben ze de verantwoordelijkheid op zich genomen om de organisaties uit hun achterban steeds mee te nemen in wat de regiegroep besluit. 

‘Vandaag staan we voor de beslissing: sluiten we een convenant of gaan we werken volgens de leidende principes: we doen het samen, we praten met elkaar, we leren van de praktijk, we lossen het op met elkaar.’

tekst: margriet pflug