Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 6-2017

Slimmer en beter voor elkaar

Vernieuwende praktijkvoorbeelden

4 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer voorbeelden uit Boxtel, Haarlem, Kerkrade en Vlaardingen.

VERHUURPROCES EFFICIENT ÉN PERSOONLIJK

Nieuwe huurders van St. Joseph in Boxtel tekenen voortaan hun huurcontract in de woning. Een medewerker Woonservice laat dan direct alle woontechnische zaken zien. Dit is een van de manieren waarop de corporatie het verhuurmutatieproces heeft verbeterd.

Vroeger kwam een nieuwe huurder eerst naar kantoor voor ondertekening van het contract en volgde daarna een inspectie in de woning. ‘Klanten vonden dat omslachtig’, vertelt projectleider Andrej Verhoeks. ‘Daarom zijn we gaan kijken hoe we het proces efficiënter kunnen maken, zonder het persoonlijke contact met de huurder te verliezen.’

Na de huuropzegging volgt een eerste verhuisbezoek. Een opzichter loopt met de huurder de woning door en geeft aan hoe die moet worden opgeleverd. De vertrekkende huurder mag kiezen voor een tweede verhuisbezoek, maar kan de sleutels ook op kantoor inleveren. Aansluitend verhuren doet St. Joseph niet meer: bewust zit er altijd een dag tussen het oude en het nieuwe huurcontract. Een opzichter loopt de woning dan nog even na. 


De nieuwe huurder komt direct naar de woning. Met een app op een tablet worden alle zaken digitaal geregeld. De huurder zet via de app een handtekening onder het huurcontract. Ook worden er foto’s gemaakt van badkamer, toilet en keuken. Alle informatie staat direct in het digitale woningdossier en de huurder ontvangt dezelfde informatie per mail. 

 

LANGER ZELFSTANDIG IN WIJKDORP 3.0

Nu ouderen langer zelfstandig blijven wonen is er meer behoefte aan passende woningen en voorzieningen op loop- of zelfs rollatorafstand. Pré Wonen ontwikkelde samen met een welzijnsorganisatie en een zorginstelling het concept Wijkdorp 3.0.

‘Voor ouderen in een stad dreigt het risico van vereenzaming’, vertelt Frits ten Dam, adviseur Strategie bij Pré Wonen. ‘In een dorp kent iedereen elkaar, zijn de contacten makkelijker. Dat willen we ook in stedelijke wijken creëren.’

Wijkdorp 3.0 is gebaseerd op moderne technieken: domotica in woningen, een digitale buurtactiviteitenkalender en tools waarmee mantelzorgers en professionals hun dienstverlening op elkaar kunnen afstemmen. ‘Heel efficiënt, maar het kan er ook toe leiden dat mensen nóg minder aanloop krijgen’, aldus Ten Dam. Als tegenhanger kent het project veel mogelijkheden voor ontmoeting. Als proef werd Meerwijk in Haarlem geselecteerd: een wijk met veel ouderen en weinig voorzieningen. De behoeften werden geïnventariseerd en dat leidde tot een ideeënboek. Inmiddels is er een wandelclub en de belbus gaat vaker rijden. De meerwaarde ligt in de samenwerking van verschillende partijen op kleine schaal.

Pré Wonen heeft in Meerwijk een flat die voor ouderen geschikt is. Maar daar wonen ook jongeren terwijl ouderen in omliggende eengezinswoningen zitten. De corporatie probeert de doorstroming op gang te krijgen met bijvoorbeeld woningruil of een verhuiscoach. 

HET TOPPUNT VAN HERGEBRUIK

HEEMwonen is opdrachtgever voor het circulaire sloop- en bouwproject Superlocal. Hierbij worden verouderde hoogbouwflats in Kerkrade getransformeerd tot nieuwe woningen. Het materiaal van de flats wordt hergebruikt. En dat gaat verdelen van een appartement vormen het casco voor een nieuw gebouwtje.

Vanwege de krimp in regio Parkstad sloopte HEEMwonen in 2012 een galerijflat. Na de sloop werd geconstateerd dat niet alleen het gebouw verdwijnt, maar ook sociale structuren en waardevolle materialen. Daarom is onder de hoede van IBA Parkstad en met vele andere partners gezocht naar
innovatieve toepassingen voor waardebehoud en hergebruik.

Delen van een appartement op de tiende verdieping van een verouderde flat zijn begin november losgezaagd en naar beneden getakeld. Ze vormen de basis voor een expogebouw waarin wordt onderzocht hoe het beton kan worden hergebruikt voor nieuwe grondgebondenwoningen. Als het goed gaat worden uit een volgende flat op die manier de casco’s voor vier proefwoningen gehaald.

Het betonnen casco van andere flat blijft staan. In plaats van de 100 woningen, komen hier zo’n 90 woningen met veel verscheidenheid. Nog steeds allemaal in de sociale huur. Deze transformatie is mede mogelijk dankzij een flinke Europese subsidie van 5 miljoen euro.

COLLECTIEVE VERWARMING OP HOUTSNIPPERS

Twee flats van Waterweg Wonen in Vlaardingen krijgen een duurzaam verwarmingssysteem. De centrale verwarmingsinstallatie gaat draaien op houtsnippers en de warmte wordt opgeslagen in een zoutoplossing. Deze combinatie van technieken wordt voor het eerst toegepast bij woningen in Nederland.

De collectieve verwarmingsinstallaties van de twee complexen met elk ruim 300 woningen draaien nu nog op gas. Om de CO2-uitstoot te beperken, stapt Waterweg Wonen over op andere energiebronnen. Biomassa van resthout, zoals snoeiafval uit de regio, biedt hiervoor mogelijkheden. Houtsnippers worden verbrand in speciale biomassaketels die in de stookruimtes zijn geplaatst. Zo’n vijftig keer per jaar wordt een nieuwe container met biomassa afgeleverd. De overgebleven as bevat mineralen die boeren graag over hun land uitstrooien.

Een tweede innovatief aspect is de opslag van de warmte. Dit gebeurt met de PCM-techniek (Phase Change Material), gebaseerd op energie die vrijkomt bij faseverandering van materialen, zoals van water naar ijs. In dit geval bevat de installatie geen water maar een zoutoplossing, die tot acht keer meer warmte kan vasthouden. De benodigde vaten kunnen dus stukken kleiner zijn.

Voor deze manier van duurzame verwarming ontving Waterweg Wonen een subsidie van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Bij een van de complexen worden bovendien zonnepanelen geplaatst om nog meer hernieuwbare energie op te wekken. Voor de bewoners betekent de overstap naar een biomassa-installatie een meer stabiele levering van warmte. Waterweg Wonen verwacht ook een lagere energierekening, maar kan hiervoor nog geen garanties geven.

Meer weten? Mail naar
wilfred.gerritse@waterwegwonen.nl.

tekst: christine van eerd