Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 6-2017

Zestien uit tweeëndertig

Onno Hoes

3 minuten leestijd

16 min of meer persoonlijke vragen en 16 vragen over sociale huisvesting. Deze keer is het voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag Onno Hoes die blind de vragen kiest.

7 Waarover heeft u voor het laatst wakker gelegen?

‘Over of de boodschap van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag wel goed over zou komen. Dat was de nacht voor de presentatie van de tussenrapportage. Dat is gelogenstraft, want het was luid en duidelijk: er is veel bereikt, maar nog veel te doen en dat kwam goed over. Met name als het gaat om het organiseren van de zogenoemde veilige en inclusieve wijk.’

6 Wat heeft u van uw vader?

‘Dat ik heel graag partijen bij elkaar haal in mijn werk om samen problemen op te lossen. Mijn vader en ik hebben allebei de gave om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.’

24 Als u de baas was van Aedes, wat zou u als eerste doen?

‘Ik zou met de nieuwe minister van Wonen en de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in discussie gaan over de rol die corporaties kunnen innemen in de samenleving. De politiek ziet dat nog niet altijd scherp. Gemeenten moeten in hun prestatieafspraken meer rekening houden met verschillende woonvormen en de corporaties helpen bij het uitvoeren van hun taak.’

2 Hoe woont u als u 85 bent?

‘Ik hoop nog steeds zelfstandig in een rustige omgeving in landelijk gebied. Eigenlijk hoop ik dat ik altijd zelfstandig kan blijven wonen.’

19 Waar moeten corporaties mee ophouden? En waar moeten ze mee doorgaan?

‘Ik heb niet goed in het vizier waar ze mee kunnen ophouden. Ze moeten zeker doorgaan met verduurzamen van woningen. Het is ook goed voor huurders om in een duurzame omgeving te wonen.’

4 Hoe duurzaam is uw eigen woning?

‘Ik heb geen idee. Ik heb twee woningen. Een verbouwde boerderij en een appartement. Ik heb geen idee welk energielabel ze hebben. Ik weet het niet en ik denk dat veel mensen dat niet weten.’

11 Waar werd u in het afgelopen jaar heel blij van?

‘Ik word blij als ik zie dat ik mensen in kwetsbare posities kan helpen. Daar krijg ik energie van.’

22 Moet een overlastgever de wijk uit?

‘Niet per definitie. Je moet heel erg kijken naar de redenen van overlast en of je de omstandigheden zo kunt aanpassen dat de overlast oplost. Ik geloof heel erg in een oplossing in de buurt. Verplaatsen van de overlastgever is ook het probleem verplaatsen.’

17 Zijn er in 2050 nog woningcorporaties?

‘Ik denk op zich dat het collectieve bouwen vanuit een sociale context noodzakelijk blijft. Of dat in de huidige vorm blijft of meer uit de markt komt, dat weet ik niet, maar de behoefte blijft.’ 

28 Wat zou u doen aan de wachttijden voor een sociale huurwoning?

‘Meer goedkope woningen bouwen. Er zijn steeds meer bijzondere categorieën mensen die via passend toewijzen een huis moeten vinden, maar er zijn daarbuiten ook genoeg mensen die geen koopwoning kunnen betalen.’

26 Hoeveel huurwoningen heeft Nederland nodig?

‘Ik heb geen verstand van aantallen, maar ik hoor van alle kanten dat er meer woningen bij moeten.’

9 Uit wat voor nest komt u?

‘Uit een ondernemend en sociaal nest. Mijn ouders waren allebei actief in het familiebedrijf, in de politiek en in maatschappelijke organisaties.’

12 Wat vindt u zo belangrijk dat u het wilt meegeven aan de volgende generatie?

‘Heb aandacht voor elkaar. Mensen mogen niet alleen op zichzelf gericht zijn. Denk ook aan mensen om je heen. Maak jezelf sterk en ga dan anderen helpen.’

18 Wat is het grootste probleem van de Nederlandse woningmarkt?

‘Dat er te weinig woningen aan de onderkant zijn en soms staan ze op de verkeerde plek. In de krimpgebieden zijn bijvoorbeeld wel woningen, maar in de verkeerde categorieën.’

30 Wat vindt u positief aan de sociale huisvesting in Nederland?

‘Positief is dat niemand in de kou hoeft te staan. Als er voldoende woningen zijn, zijn we in staat om voor iedereen een passende ruimte te vinden. Een warme eigen plek. Dat is niet in ieder land zo.’

15 Wanneer was u voor het laatst verschrikkelijk boos?

‘Het is niet zo mijn stijl om boos te worden. Ik ben wel eens boos of teleurgesteld als mensen hun afspraken niet nakomen.’

ONNO HOES (56)

is waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Hij is sinds september 2016 voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Daarvoor was de VVD-bestuurder onder meer burgemeester van Maastricht. Het schakelteam ondersteunt gemeenten en andere partijen bij een goede aanpak voor personen met verward gedrag in beleid en prestatieafspraken. Woningcorporaties denken hierin actief mee. Meer informatie hierover staat op de website van Aedes.

tekst: elske koopman, foto: jeroen poortvliet