Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 6-2017

De Stelling

Inkomensgrens voor sociale huurwoningen moet omhoog

2 minuten leestijd

Huurwoningen in de vrije sector zijn voor veel huishoudens met een (lager) middeninkomen niet betaalbaar. Maar voor een sociale huurwoning komen zij op basis van hun inkomen niet in aanmerking. Is het oprekken van de inkomensgrens een oplossing?

‘Woningproductie moet ook omhoog’

‘Verhogen van de inkomensgrens is maar een deel van de oplossing. Als méér mensen in aanmerking komen voor corporatiewoningen, moet de productie flink omhoog. Alleen in Utrecht zijn minimaal 5.000 sociale huurwoningen nodig. Daarvoor moet de investeringskracht van corporaties worden vergroot, bijvoorbeeld door de verhuurderheffing te verlagen. En het systeem van huurprijsregulering moet aangepakt. Door de overspannen woningmarkt zijn de WOZ-waarden en daarmee de huurprijzen in Utrecht de laatste jaren explosief gestegen. De middenhuurwoningen die er zijn, willen we betaalbaar houden door duidelijke afspraken over huurgrenzen met onder andere projectontwikkelaars.’
Paulus Jansen, wethouder Wonen (SP) in Utrecht

‘Dat maakt de wachtlijst langer’

‘Hogere inkomensgrens zou een effectieve maatregel kúnnen zijn, maar ik vind het geen goed idee. Want het maakt de wachtlijst alleen maar langer. Het tekort aan betaalbare huurwoningen is in Zwolle weliswaar niet zó groot als in de Randstad, maar een wachttijd van zes jaar is geen uitzondering. Wij hebben de woningen gewoonweg niet beschikbaar en institutionele beleggers investeren nauwelijks in het middensegment. Bovendien stellen commerciële partijen hoge eisen aan het inkomen. Ook al kan iemand wel 850 euro aan huur betalen, de inkomenseisen zijn zo streng dat diegene vaak niet voor de woning in aanmerking komt. Het is een collectief probleem dat we alleen in samenwerking met commerciële partijen en de gemeente kunnen oplossen.’
Evert Leideman, directeur-bestuurder deltaWonen Zwolle

‘Markt bouwt niet voor middeninkomens’

‘In de kern ben ik het eens met het oprekken van de inkomensgrens. Maar bij een hoger inkomen dan de huidige huurgrens, zou ook een wat hogere huur ‒ tot zo’n 850 euro ‒ mogelijk moeten zijn. Veel woningen in die categorie zijn er in de regio Utrechtse Heuvelrug niet. We hebben laten onderzoeken of middeninkomens hier voldoende worden bediend. En wat blijkt? Het aantal actief woningzoekenden met een middeninkomen neemt af, omdat zij alleen op specifiek voor hen gelabelde woningen kunnen reageren. Tegelijkertijd loopt hun inschrijfduur op tot wel tien jaar, omdat er veel te weinig gebouwd wordt. De markt pakt het niet op en als corporatie kunnen en mogen we de middeninkomens nu onvoldoende bedienen.’
Jos Sleyfer, directeur-bestuurder Heuvelrug Wonen in Doorn

‘Grens omhoog in schaarstegebieden’

‘Middeninkomens kunnen een huurprijs boven de liberalisatiegrens inderdaad vaak niet opbrengen, en ook kopen is lang niet voor iedereen een optie. De inkomensgrens moet dus omhoog, zeker in gebieden waar nu al veel schaarste is. Dat betekent ook dat corporaties moeten stoppen met het vragen van een inkomensafhankelijke huurverhoging om bescheiden middeninkomens uit hun woning te jagen. De Woonbond is voor een brede sociale huursector. De sociale sector moet dan wel groeien, om verdringing van lage inkomens te voorkomen. Corporaties moeten dus volledig stoppen met liberaliseren en verkopen, en veel meer betaalbaar nieuwbouwen.’
Ronald Paping, directeur Woonbond

tekst: josé de vreede