Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 6-2017

Goedemorgen

Harro Zanting

Corporatiebestuurder van Dudok Wonen in Hilversum

3 minuten leestijd

Mensen goed laten wonen en je bedrijf goed leiden. Daar is de corporatiebestuurder verantwoordelijk voor. Harro Zanting ontvangt ons aan de eettafel in zijn huis in Rotterdam met koffie en de krant. ‘We willen de onafhankelijkheid van mensen op de woningmarkt bevorderen.’

De meeste werkdagen zit Harro Zanting ’s morgens al heel vroeg in de auto om voor de files uit van zijn huis in Rotterdam naar Dudok Wonen in Hilversum te rijden. ‘Dan ontbijt ik in de auto.’ Vandaag was eigenlijk een thuiswerkdag. ‘Maar vanmiddag ga ik toch naar Hilversum om met RTL Nieuws te praten over In Between Places, dat we net hebben opgeleverd.’ Dat is een concept waarin Dudok Wonen voor één jaar woonruimte verhuurt aan mensen die officieel niet urgent zijn maar wel acuut een huis nodig hebben, bijvoorbeeld door een echtscheiding of omdat iemand voor werk of stage snel ergens moet wonen. Zanting: ‘We hebben het gebouwd met subsidie van de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek. In Almere willen we zoiets ook gaan bouwen.’

Kansen
Het project kan symbool staan voor wat Dudok Wonen drijft: mensen kansen bieden en iets doen voor wie op de woningmarkt tussen wal en schip dreigt te raken. ‘Wij vinden dat wij er ook voor die mensen zijn’, zegt Zanting. Dat betekent niet alleen vanuit regels denken maar ook vanuit de behoeften in de samenleving.

Zanting werkt voor Dudok Wonen sinds 2010, eerst als directeur en sinds 2014 als bestuurder. ‘We willen de onafhankelijkheid van mensen op de woningmarkt bevorderen. Door snel een sociaal huurhuis beschikbaar te hebben en mensen daarna ook weer de kans te geven om door te stromen als ze het niet meer nodig hebben. Maar zo werkt het nu nog niet.’ Dudok Wonen probeert haar producten en diensten te richten op kansen bieden en doorstromen. Naast regulier sociale huurwoningen verhuren en beheren, doet de corporatie daarom veel in sociale koop. Maar het kan ook gaan om mensen rust en steun bieden om hun leven op orde te krijgen. Bijvoorbeeld door de ingewikkeldheid van loketten en regels te doorbreken. ‘Daarvoor werken we samen met gemeenten, zorginstellingen en vrijwilligerswerk.’

Buiten geijkte kaders denken is niet altijd simpel. Zo gaat toewijzing voor In Between Places buiten het officiële woonruimteverdeelsysteem om. Daar heeft Dudok Wonen afspraken over gemaakt met de gemeente. In Hilversum waren voor 22 appartementen 300 kandidaten. Zanting: ‘Je haalt veel werk naar je toe met zo’n concept. Niet alleen in de toewijzing maar ook in beheer, verantwoording en administratie. Ik ben enorm trots op mijn medewerkers die dat allemaal met vakmanschap doen.’

Gesprek met gemeenteraden
Voldoende betaalbare woningen blijven toevoegen, dat is een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren samen met de andere corporaties in de regio Gooi en Vechtstreek. ‘Dat is iets waar alle corporaties hier tegenaan lopen.’ Voorlopig blijft de vraag groot naar sociale huurwoningen in de regio en bouwlocaties zijn schaars. Toevoegen gaat soms door een leegstaand kantoor te transformeren tot woonruimte. Maar vooral door er als corporaties bovenop te blijven zitten in gesprek met gemeenteraden. Zanting: ‘In de gemeentelijke woonvisies staat het wel mooi: we streven naar een ongedeelde regio met huizen voor alle inkomensgroepen. Op de bouwlocaties moet dat dan nog wel gebeuren.’ Zo lukt het af en toe toch om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Bijvoorbeeld dit jaar in Naarden: op de locatie Borgronden zal dankzij de gemeenteraad een derde van de woningen bestaan uit sociale huurwoningen. De ontwikkelaar wilde er aanvankelijk alleen duurdere huizen bouwen.

Wat hoopt Zanting over drie jaar te hebben bereikt? ‘Dat we als corporatie binnen de regels kunnen blijven meebewegen met wat er maatschappelijk nodig is.’ Dat dwingt tot scherpe keuzes. Zanting: ‘Want we hebben altijd meer ideeën dan tijd.’ 

HARRO ZANTING (45)

DIRECTEUR-BESTUURDER VAN: Dudok Wonen in Hilversum (ruim 6.000 woningen voornamelijk in de regio Gooi en Vechtstreek)

VERDIENT: bruto 9.939 euro per maand

RIJDT: Opel Ampera

THUISSITUATIE: getrouwd, twee kinderen

OPLEIDING: Techniek en maatschappij TU Eindhoven en Master of Real Estate (ASRE)

NEVENACTIVITEITEN: thuis de VvE van de gezamenlijke binnentuin besturen

tekst: margriet pflug, foto: joris den blaauwen