Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 6-2017

Column

En nu samen!

Henk Peter Kip is directievoorzitter bij Mitros in Utrecht

2 minuten leestijd

Corporaties willen maatregelen nemen op het gebied van duurzaamheid. Daarom is er een stevige lobby gevoerd in de aanloop naar de kabinetsformatie. De gedachte was een aftrekmogelijkheid bij de verhuurderheffing te introduceren.

Inmiddels kennen we de uitkomst: een tot 100 miljoen euro per jaar oplopend bedrag als bijdrage vanuit de verhuurderheffing. Onze reacties verlopen volgens het geijkte patroon. We vinden het bedrag te laag en we vinden het de bekende sigaar uit eigen doos, omdat door de stijgende WOZ-waardes de verhuurderheffing als bedrag stijgt.

De roep om meer geld en dus per saldo een lagere verhuurderheffing kennen we inmiddels. Bij de introductie van de heffing werd moord en brand geschreeuwd, omdat corporaties zouden omvallen. En dat hebben we lang volgehouden. Heeft het ergens toe geleid? Nee, tot helemaal niets. Of ja, toch wel! De roep om afschaffing zette ons geruime tijd buiten het politieke debat. Nu dreigt hetzelfde als we niet oppassen.

Het moet dus anders. Althans, dat vind ik. Hoe kunnen we met die 100 miljoen wel iets laten zien? Het gevaar is dat iedere corporatie haar deel van de pot claimt en als mini-subsidie in projecten laat wegsijpelen. Zo zal hooguit een enkel project, op de rand van het financieel verantwoorde, over de streep getrokken worden. Een beetje zoals dat gaat met de STEP-subsidies van de stimuleringsregeling energieprestatie. Uiteindelijk zal het geen blijvend effect geven.

Ondertussen weten we dat de financiële spankracht niet toereikend is om alle corporatiewoningen te verduurzamen. We zullen dus moeten innoveren. Dat gaat natuurlijk het beste als dat vanuit één punt gebeurt. Zodat opvolgende projecten telkens van elkaar leren, we met elkaar massa kunnen maken en kennis bundelen. Laten we die 100 miljoen euro in een gezamenlijke pot doen en de vernieuwing jaarlijks met dat bedrag aanzwengelen. Zo ontstaat er in één klap een innovatiefonds dat zijn gelijke in de bouwsector waarschijnlijk niet kent. Ik weet zeker dat het effect groot is. Vele malen groter dan het verdelen van de pot over 350 corporaties of het blijven roepen om een lagere verhuurderheffing.

Mitros doet mee. U ook? Nu samen aan de slag.

hkip@mitros.nl

Foto: mark prins