Volgend artikel

Column

Macht en schaamte

Marco de Wilde is directeur-bestuurder bij Veluwonen in Eerbeek

2 minuten leestijd


In het publieke domein is waarheid een constructie van de macht. We weten het al lang: de eigenlijke macht ligt bij multinationals. Zeker sinds Unilever voor Londen heeft gekozen. Desondanks ligt het gelegitimeerde centrum van de macht nog altijd bij de landelijke politiek.

Dat betekent een grote verantwoordelijkheid voor politici. Het huidige politieke klimaat, waarin alleen de gunst van de kiezer nog lijkt te gelden, belooft dan weinig goeds. Het is een zichzelf aanzwengelend vliegwiel dat veel politici een kant van verharding op jaagt. Van steeds vijandigere en rabiatere uitspraken over allerlei maatschappelijke thema’s. De voorbeelden zijn wel bekend: van grachtengordel tot probleemwijk. Van immigratie tot duurzaamheid.

Er was een tijd dat politici leidsmannen waren. Hoewel die observatie vermoedelijk, meer dan ik wil toegeven, ook wel een gevalletje ‘vroeger was alles beter’ betreft. Maar toch. Steeds vaker bekruipt me het gevoel dat de leidsmannen van voorheen niet ons, maar wij hen moeten opvoeden. Plaatsvervangende schaamte maakt zich regelmatig van me meester.

Wat moet je met politici die onzin verkopen, verpakt in proefballonnen of in achteloze bijzinnen, met het doel mensen weg te houden bij grossiers in nog grotere flauwekul? Hoe lang kun je geloven in de goede bedoelingen van politici? En hoe lang kun je volhouden dat die goede bedoeling een verstandige keuze is?

Momenteel richt die verhardende toon in de politiek zich op de relatie tussen de (kosten van de) verduurzaming en de (portemonnee van) ‘gewone hardwerkende’ Nederlanders. De redenering is dan dat die verduurzaming ten koste van hen gaat. 

Hoe vaker deze drogreden wordt uitgedragen, hoe meer kiezers daarin geloven. Met als gevolg dat andere partijen nog klimaatsceptischer worden om diezelfde kiezers te behagen. Enzovoort.

Hoe fantastisch zou het zijn als politici weer kozen voor een hoopvolle, constructieve visie. Investeren in verduurzaming is goed voor de economie, biedt innovatiekansen en maakt ons onafhankelijk van – sowieso – ooit uitgeputte fossiele brandstoffen. Het is geen loose-loose. Maar win-win. Ook dat is een door de macht verdedigbare waarheid. Politici, ga ons weer opvoeden, in plaats van napraten. 

marco.dewilde@veluwonen.nl

foto: antoinette martijnse