Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 5-2018

Commentaar

Samen optrekken

2 minuten leestijd

Eigenlijk moet het in ons werk steeds weer gaan over de huurders en de mensen die een huis zoeken. Hun verhalen. Hun ervaringen. Niet over instituten, over ingewikkelde wetten met moeilijke namen, over akkoorden die we al dan niet op hoog niveau sluiten.

Dit onderwerp houdt me bezig. In een periode dat we er in slagen de belastingdruk op woningcorporaties en de gevolgen daarvan aan de kaak te stellen. Samen. En dan bedoel ik niet alleen Aedes, woningcorporaties, de Woonbond en gemeenten. Ook collega-brancheorganisaties, woningmarktexperts en economen mengen zich in het debat. Iedereen ziet het, corporaties zouden een cruciale rol kunnen spelen bij alle uitdagingen die er nu zijn op de woningmarkt.

Ons punt staat op de politieke agenda: door allerlei belastingmaatregelen worden corporaties keihard geraakt. En dus huurders en woningzoekenden! Een hogere belastingdruk betekent minder nieuwbouw, minder renovatie en minder verduurzaming. En gaat ten koste van betaalbare huren. Zo simpel is het. Niet iedereen zal direct wakker liggen van een belastingverhoging voor woningcorporaties. Maar als je dan op het niveau van huishoudens duidelijk maakt wat dat concreet betekent, begint zo’n op het oog ongrijpbare belastingmaatregel van dit kabinet opeens te leven.

Onze huidige en toekomstige huurders en mensen die een goedkope koop- of vrijesectorhuurwoning zoeken zijn de dupe. Maar het idee dat hun persoonlijke verhalen nog een beetje onderbelicht blijven, laat me niet los. Wat betaalt mevrouw De Vries uit Appingedam maandelijks via de huur aan rijksbelasting? Hoe lang staat Mark uit Amsterdam, die op zichzelf wil gaan wonen, op de wachtlijst? En waarom blijven de woonlasten van meneer Jansen voorlopig stijgen, omdat energiebesparende renovatie nog op zich laat wachten?

De ervaringen van deze mensen wil ik de komende maanden graag in de spotlights zetten. Zij geven een gezicht aan de desastreuze kabinetsmaatregelen voor het wonen in Nederland. Laten we ook daarbij samen blijven optrekken.

foto: jeroen poortvliet