Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 5-2018

Column

Proefballonnen

Marco de Wilde is directeur-bestuurder bij Veluwonen in Eerbeek

2 minuten leestijd

Een van mijn vorige columns ging over scheefwonen. Ik noemde het de beste per ongelukke uitvinding in de volkshuisvesting. Deze zomer barstte hierover opnieuw discussie los. Het Manifest hield een pleidooi voor inkomensafhankelijke huurverhoging, om de extreme wachttijden voor lage inkomens in steden te beperken. Andere corporaties reageerden daarop met het Pleidooi, vóór het recht op (scheef-)wonen.

Mijn eerste gedachte toen ik het Manifest las: daar zal de politiek wel raad mee weten. En jawel. Enkele weken geleden werd een proefballon opgelaten: scheefwonen mag niet van de coalitiepartijen. In de sociale huur, wel te verstaan.

Er is nog wat discussie tussen de fracties of we het hebben over inkomens van 41.000 of 100.000 euro, of iets er tussenin. Maar dat zijn details. Het standpunt is: met een te hoog inkomen mag je niet in een sociaal huurhuis wonen, want dat is door de staat gesubsidieerd.

Is het niet eens tijd om de feiten onder ogen te zien? En daar de politieke consequenties van te nemen? In de huurtoeslag gaat 4 miljard om. Dat betalen de corporaties (en dus de huurders) inmiddels volledig terug via de verhuurderheffing, de vennootschapsbelasting en de ATAD.

In de hypotheekrenteaftrek gaat meer dan 10 miljard om. Een ‘huiseigenaar’ met een gemiddelde hypotheek van 290.000 euro tegen 4 procent rente, krijgt zo’n 350 euro van de staat. Bij een hypotheek van 500.000 euro loopt dat op tot 700 euro. Maandelijks wel te verstaan.

Een bijstandsmoeder in een huis van 700 euro ontvangt 330 euro huurtoeslag. Wie, zo vraag ik u met klem, wordt er nu eigenlijk gesubsidieerd?

‘Laten we naar het hele woondomein kijken’

Laten we naar het hele woondomein kijken. Als de hypotheekrenteaftrek versneld wordt versoberd, levert dat meer dan voldoende op om de verhuurderheffing te verlagen. Daar kunnen corporaties, vooral in steden, huizen van bouwen. Corporaties hebben meer investeringsruimte voor de gewenste verduurzaming. En scheefwonen in een sociale huurwoning is niet langer een halve misdaad, maar een doodnormaal recht.

Ik weet het. Dit is een schreeuw in de leegte. Een proefballon die al heel vaak is opgelaten. Maar waarom zouden alleen politici dat mogen? Deze woondomein-ballon kan niet vaak genoeg worden opgeblazen. Net zo lang totdat ook beleidsmakers en politici zich realiseren dat doorprikken geen optie meer is.

marco.dewilde@veluwonen.nl

foto: babet hogervorst