Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 5-2018

De Stelling

Onderhoud doet een corporatie zelf

2 minuten leestijd

Er zijn corporaties die het onderhoud van hun huurwoningen uitbesteden, andere laten het uitvoeren door een eigen onderhoudsdienst. Waarom maken zij die keuze en hoe organiseren ze dat? Dit thema komt ook aan bod in het komende benchlearningprogramma op basis van de Aedes-benchmark 2018.

‘Huurders krijgen bekende mensen over de vloer’

‘Wij hebben onze eigen onderhoudsdienst pas uitgebreid. Met 22 vaklieden en 2 huismeesters doen wij nu het onderhoud en de renovaties van badkamers, keukens en toiletten grotendeels zelf. Meestal ook de spoedeisende klussen buiten kantoortijden. We hebben alleen voor specialistische zaken contracten afgesloten, bijvoorbeeld voor rioolverstoppingen. Wij zijn tevreden met onze onderhoudsdienst. Zeker met de huidige druk in de bouwsector met een tekort aan vakmensen, stijgende prijzen en wachttijden. Maar vooral ook omdat De Woonschakel via onze onderhoudsmedewerkers goed zichtbaar is in deze plattelandsregio. Huurders krijgen bekende mensen over de vloer. Die medewerkers signaleren niet alleen gebreken aan de woning, maar horen ook wat er in wijken en buurten gaande is. Dat vinden we belangrijk omdat de leefbaarheid op sommige plekken steeds meer een aandachtspunt is.’
Albert Gieling, directeur-bestuurder De Woonschakel (5.800 woningen), West-Friesland

‘Kunnen we ook de intake uitbesteden?’

‘Wij onderzoeken momenteel of we het dagelijks onderhoud anders gaan organiseren. Patrimonium heeft al lang geen eigen buitendienst voor het onderhoud meer. Nu verzorgen eigen medewerkers het eerste klantencontact. Zij noteren reparatieverzoeken, vragen door als dat nodig is en plannen de werkzaamheden in de agenda van de aannemer die voor ons het dagelijks onderhoud uitvoert. De medewerkers van die aannemer zijn door Patrimonium getraind in een goede omgang met bewoners. Zij signaleren ook sociale problemen. De controle van de onderhoudsklus gebeurt weer door onze eigen medewerkers. De vraag is of we de hele intake aan de aannemer kunnen uitbesteden. Houden we dan voldoende grip op het proces? Het belangrijkste is dat huurders er niks van mogen merken. Voor onze medewerkers zal zo’n verandering ingrijpend zijn. Dit vraagt dus om een zorgvuldige afweging.’
Rob van Oevelen, manager Vastgoed Patrimonium (2.500 woningen), Barendrecht

‘Vakspecialisten met brede ervaring’

‘Wij zijn een kleine corporatie en besteden alle onderhoud uit. Sinds april via resultaatgericht samenwerken. In plaats van de jaarlijkse aanbesteding maken we nu langjarige afspraken met aannemers. Zij doen de intake met de huurder en voeren het dagelijks en planmatig onderhoud uit. Natuurlijk monitort Wonen Wittem de uitvoering. Wij werken met echte vakspecialisten. Zij hebben ervaring bij veel verschillende opdrachtgevers. De langjarige afspraken garanderen de aannemer van werk. Hierdoor weet hij ook hoeveel schilders, loodgieters en andere vaklui hij de komende jaren nodig heeft. Wij denken dat de huurderstevredenheid stijgt door deze manier van werken. Het klopt dat we nu zelf minder achter de voordeur komen. Vroeger ging onze opzichter vaak even kijken om de klacht te beoordelen. Nu weten onze partners dat ze ons moeten inseinen bij twijfel of er meer aan de hand is dan een onderhoudsklus.’
Marc Weusten, manager Bedrijfsvoering en Strategie, Wonen Wittem (500 woningen)

Tekst: marjon van Weersch