Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 4-2019

Slimmer en beter voor elkaar

Bewonerservaringen peilen tijdens renovatie

Renovatiemeter JOOST

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:

1. Prijs en kwaliteit in co-creatie
2. Op zoek naar slimme gevelisolatie
3. Drenthe woont circulair
4. Consent: met z’n allen knopen doorhakken
5. Bewonerservaringen peilen tijdens renovatie

Grootonderhoud of renovatie heeft een behoorlijke impact voor bewoners. Met de Renovatiemonitor peilt woonstichting JOOST uit Boxtel de bewonerstevredenheid voor, tijdens en na het werk. Persoonlijk telefonisch contact is hierbij het geheime wapen.

De Renovatiemonitor is een dienst van het Centrum voor Woononderzoek. Een onafhankelijk belteam van speciaal getrainde mensen neemt de tijd voor een echt gesprek met bewoners over communicatie en informatie, uitvoering, gedrag (van werklieden) en het nakomen van afspraken.

Door niet alleen na afloop van de werkzaamheden, maar ook tussentijds contact te zoeken, is het mogelijk om tussentijds bij te sturen. Na oplevering geven de ervaringsdeskundigen een eindoordeel en tips hoe iets anders of beter kan. In een speciale app is de tevredenheid op de voet te volgen.

Altijd op hoogte wat er gaande is
JOOST heeft de Renovatiemonitor voor het eerst ingezet in 2018 bij een renovatieproject met 62 woningen. Inmiddels gebruikt de corporatie het voor twee projecten voor groot onderhoud. Projectconsulent Krien van Splunder had er al eerder ervaring mee opgedaan toen hij werkte bij Woonbedrijf in Eindhoven. Hij vindt het vooral belangrijk dat hij altijd weet wat er gaande is: ‘Dat geeft rust.’

Als opdrachtgever ontvangt hij per e-mail de gespreksverslagen. Aan het cijfer kan hij snel zien als iets niet lekker loopt en samen met de aannemer snel ingrijpen. ‘Bij JOOST nemen we alleen aannemers in de arm die de methode van de Renovatiemonitor onderschrijven.’

‘Bewoners hebben er behoefte aan hun verhaal te vertellen tijdens de renovatie’

‘Die flexibiliteit tonen en snel paraat kunnen en willen staan zodra een bewoner overlast ervaart. We vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk dat ze goed communiceren en bijvoorbeeld tijdig aangeven als een planning verandert. Dan zitten bewoners niet voor niets te wachten.’

Ook de huurders zijn goed te spreken over deze intensieve manier van bewonerscontact bij renovatie of groot onderhoud. Van Splunder: ‘Het gaat bij de gesprekken om hun beleving van de werkzaamheden. Bewoners hebben er behoefte aan hun verhaal te vertellen en daarvoor biedt de Renovatiemonitor de mogelijkheid.’

‘Werkzaamheden voor renovatie en groot onderhoud geven sowieso overlast. Met de persoonlijke communicatie via de Renovatiemonitor voelen bewoners zich gehoord. Als na afloop het stof letterlijk en figuurlijk is neergedaald, krijgen we positieve beoordelingen.’

Meer weten? Lees dit artikel op de website van JOOST. Of mail projectconsulent Krien van Splunder.

Foto: Peter de Koning

tekst: christine van eerd, foto's: peter de koning