Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 4-2019

Slimmer en beter voor elkaar

Consent: met zijn allen knopen doorhakken

UWOON

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:

1. Prijs en kwaliteit in co-creatie
2. Op zoek naar slimme gevelisolatie
3. Drenthe woont circulair
4. Consent: met z’n allen knopen doorhakken
5. Bewonerservaringen peilen tijdens renovatie

UWOON wil besparen op huisvestingskosten. In korte tijd is een plan gemaakt waarbij alle medewerkers betrokken waren. Hiervoor gebruikten ze de methode van consent.

Momenteel heeft de corporatie drie kantoren. Het nieuwe huisvestingsplan betekent een verbouwing van het pand in Harderwijk tot een plek waar medewerkers prettig werken en bewoners zich welkom voelen. Twee panden in Ermelo en Elburg worden verkocht; UWOON gaat kleinere ruimtes huren in die gemeenten.

‘Als je zo’n plan op de traditionele manier uitwerkt kom je tot compromissen’, vertelt directeur-bestuurder Moniek van Balen. ‘De redenen voor veranderingen zijn vaak niet duidelijk voor degene die erdoor geraakt wordt. De methode van consent leidt tot meer draagvlak, betere besluiten en meer snelheid.’

Wijsheid van de groep
Consent-besluitvorming is een onderdeel van Sociocratie 3.0. Daarbij gebruik je de wijsheid van de groep. Je gaat actief op zoek naar bezwaren, die gebaseerd moeten zijn op argumenten en niet op meningen.

Van de 100 UWOON-medewerkers hebben er 42 meegedaan aan het nemen van de beslissing. De overige collega’s gaven vooraf input of namen in de slotronde zitting op de publieke tribune. Na vier rondes lag er een breed gedragen plan voor de verbouwing van het kantoor.

Moniek van Balen: ‘Je komt echt tot betere besluiten omdat je gebruikmaakt van de wijsheid van de groep’

De benodigde investeringen van 1 miljoen euro voor de verbouwing wegen op tegen de besparingen op de huisvestingslasten en zijn in 7 jaar terugverdiend. De meeste discussie was er over de begane grond waar tegenstrijdige belangen leken te bestaan: openheid en gevoel van veiligheid. De mening van een receptioniste gaf hierbij de doorslag voor de open inrichting.

Sneller dan verwacht een besluit
UWOON heeft zich laten begeleiden door Erik Soonieus en Josje van de Kerkhof van Rebelwise. Inmiddels is de methode ook ingezet voor andere zaken. En telkens leidt het sneller dan verwacht tot een besluit waar iedereen achter staat.

Een voorstel voor een vastgoedproject werd in twee uur aangepast en aangenomen, terwijl dat normaal minstens een dag zou nemen. De nieuwe opzet voor het jaarverslag is in een uur met alle betrokkenen aangescherpt en vastgesteld.

Moniek van Balen ziet ook mogelijkheden voor overleg met de huurdersvertegenwoordiging over de toekomst van een wijk. Zij beveelt de methode zeer aan voor andere corporaties. ‘Je moet natuurlijk wel investeren zodat iedereen de spelregels goed leert. Voor leidinggevenden is het best spannend, maar je komt echt tot betere besluiten omdat je gebruikmaakt van de wijsheid van de groep.’

Meer weten? Lees het artikel op de website van UWOON.

tekst: christine van eerd