Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 4-2020

Slimmer en beter voor elkaar

Waterproof met waterschap

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:

1. Alles digitaal geregeld bij studentenhuisvester SSH
2. Succesvol doorstromen in West-Friesland
3. Alert op laaggeletterdheid bij de Alliantie
4. Bebouwde omgeving waterproof met het waterschap
5. Dubbele besparing met het energiedisplay
6. Aardgasloos met een speciale lucht-water-warmtepomp bij Wonen Limburg

Corporaties verduurzamen hun woningen. Met weinig extra moeite is de bebouwde omgeving meer waterproof te maken. Welbions deed dat in samenwerking met het waterschap.

Het parkeerterrein bij het Welbions-kantoor in Hengelo was aan vernieuwing toe. In samenwerking met het waterschap is gekozen voor een klimaatbewuste aanpak. Regenwater wordt niet meer op het riool geloosd.

Het water wordt via speciale bestrating opgevangen en daarna afgevoerd naar de beek. Ook zijn er laadpalen voor elektrische auto’s en bijenkasten geplaatst. Langs de beek is nu een pad dat aansluit op een groene wandelroute door Twente.

‘In klimaatbewust bouwen zijn waterschappen steeds meer een vitale partner van woningcorporaties’

Voor Harry Rupert was dit een mooi slotakkoord bij zijn afscheid als directeur van Welbions. ‘Dit project is een uitvloeisel van de intensievere contacten die we vanuit WoON Twente – een samenwerkingsverband van 15 Twentse corporaties – hebben opgebouwd met het waterschap. Klimaatbewust bouwen is een belangrijk onderdeel van verduurzaming. Waterschappen zijn daardoor steeds meer een vitale partner van woningcorporaties.’

Hemelwater vasthouden
Volgens Rupert liggen er in verstedelijkt gebied nog veel kansen om verharde terreinen aan te passen, zodat ze hemelwater vasthouden en op een goede manier afvoeren. 

‘Voor corporaties is het weinig extra moeite om daarop alert te zijn. Met kleine ingrepen kun je al goede stappen zetten. Bijvoorbeeld met groene daken en met loskoppelen van hemelwater van het riool. Het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn, naast alle andere dingen die we al doen op het gebied van verduurzaming.’

Bekijk een timelaps van de werkzaamheden.