Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 4-2020

Slimmer en beter voor elkaar

Succesvol doorstromen in West-Friesland

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:

1. Alles digitaal geregeld bij studentenhuisvester SSH
2. Succesvol doorstromen in West-Friesland
3. Alert op laaggeletterdheid bij de Alliantie
4. Bebouwde omgeving waterproof met het waterschap
5. Dubbele besparing met het energiedisplay
6. Aardgasloos met een speciale lucht-water-warmtepomp bij Wonen Limburg

Om iets te doen aan de lange wachttijden voor een sociale huurwoning werken corporaties in West-Friesland samen. Zij experimenteren met speciale doorstroomwoningen en lanceerden een nieuw woningruilplatform.

Acht West-Friese corporaties verhuren 10 procent van hun sociale huurwoningen met voorrang aan doorstromers. Dit zijn de meer gewilde woningen zoals nieuwbouw, grotere eengezinswoningen en populaire seniorenwoningen.

Zittende huurders die nog geen lange inschrijfduur hebben, krijgen voorrang boven bijvoorbeeld mensen met een koopwoning die al lang staan ingeschreven.

‘We helpen mensen op een sociaal rechtvaardige manier aan hun sociale droomwoning’

De pilot loopt vanaf januari 2020 en is een succes: er zijn 10 procent meer vrijkomende huurwoningen, meer doorstroming van senioren en meer vrijkomende huurwoningen voor jongeren. De corporaties gaan volgend jaar door: vanaf januari 2021 krijgt 10 tot 20 procent van het woningaanbod het label ‘doorstroomwoning’.

Sociale droomwoning
Met deze verfijning van het toewijzingssysteem verandert het totale woningaanbod in West-Friesland niet. Toch heeft het voordelen, vindt Cees Tip, bestuurder van Intermaris, één van de betrokken corporaties.

‘Veel van onze woningen lekten weg naar mensen die nooit bij een corporatie hebben gehuurd. Onze huurders die toe waren aan een volgende stap grepen steeds mis. Nu we een deel van de woningen voor hen bestemmen, hebben zij meer kans om passend te gaan wonen.’

‘Woningruil is een manier om de woningmarkt in beweging te krijgen’

‘Bovendien maken ze ruimte voor starters. We helpen mensen op een sociaal rechtvaardige manier aan hun sociale droomwoning.’ De West-Friese corporaties maakten de afspraken onderling; er geldt in die regio geen huisvestingsverordening.

Ruilmijnwoning
Verhuizen naar een woning die beter past bij je omstandigheden is ook het doel van een nieuw platform voor woningruil. Daarbij werken de corporaties in drie regio’s in Noord-Holland samen. In hun aanbodsysteem WoonMatch is begin oktober een woningruilmodule opgenomen. Inmiddels hebben 1.500 mensen een account aangemaakt en zijn circa 200 woningruiladvertenties geplaatst.

Ruilen kan met woningen van alle deelnemende corporaties, dus ook buiten de eigen woningregio. Na woningruil blijft de inschrijftijd behouden. Tip: ‘Ook dit is een manier om de woningmarkt in beweging te krijgen. Woningruil biedt kansen voor huurders die nog niet genoeg inschrijfduur hebben. We zijn pas net begonnen, ik ben benieuwd wat het oplevert.’

Meer weten? Mail Cees Tip
En kijk op Ruil mijn woning