Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 4-2020

Zestien uit tweeëndertig

Saskia Bolten

3 minuten leestijd

16 min of meer persoonlijke vragen en 16 vragen over sociale huisvesting. Deze keer beantwoordt Saskia Bolten, voorzitter van de Woonbond, 16 van deze vragen. 

20 Wanneer hebben huurders genoeg invloed?

‘Als het wettelijk geregeld is en woningcorporaties zich eraan houden. Sommige corporaties betrekken hun huurders niet of te laat bij besluiten. Daardoor krijgen huurders niet overal dezelfde behandeling. Corporaties zouden een bijdrage moeten leveren aan een goede huurdersorganisatie en aan educatie. Daardoor krijgen huurders een sterkere positie, bijvoorbeeld bij het maken van prestatieafspraken.’

23 Wie wonen er over twintig jaar in corporatiewoningen?

‘Ik hoop dat er mensen wonen met een laag inkomen en weinig kansen, maar ook mensen met hogere inkomens, zodat er gemengde buurten ontstaan. Ik hoop dat corporaties niet gedwongen worden om alleen nog probleemgevallen te huisvesten.’

6 Wat heeft u van uw vader?

‘Rust. Ja, hij was burgemeester en ik ook, maar hij is van ambtenaar opgeklommen. Ik ben nogal bemoeizuchtig net als mijn moeder, en ben daarom de politiek ingegaan. Van de elf zussen en broers ben ik de enige die politiek actief is.’

1 Aan welk huis bewaart u de beste herinneringen en waarom?

‘In de jaren 70 werden dit soort wijken gezien als betuttelend, stigmatiserend en heilloos. Een aantal van die buurten is toen gesloopt, de rest gemengd met andere bewoners. Ik hoorde bij de eerste nieuwe mensen. Ik heb er ruim tien jaar gewoond. Daar heb ik spreekuur gedraaid voor mensen met bijvoorbeeld huisvestingsproblemen, burenruzies, schulden, noem maar op. Daar is de basis gelegd voor mijn interesse in volkshuisvesting.’

26 Hoeveel huurwoningen heeft Nederland nodig?

‘Veel. Ik kan geen aantal noemen, maar er is een groot tekort.’

8 Op welk moment was u het moedigst?

‘Toen ik ontslag nam als burgemeester.’

13 Uw buurmeisje van acht vraagt wat voor werk u doet. Wat antwoordt u?

‘Ik werk eraan dat mensen in een fatsoenlijke, betaalbare woning kunnen wonen. Daarnaast werk ik als buurtbemiddelaar bij burenruzies en bij het inloopcentrum zorg ik dat mensen minder eenzaam zijn.’

10 Met wie zou u het liefst een uur in de lift vastzitten?

‘Met Gloria Wekker, hoogleraar en een heel inspirerend mens. Als er iemand is die je duidelijk kan maken, dat de plek waar je wieg stond jouw kansen in het leven niet mag bepalen, is zij het wel.’

Foto: Jeroen Poortvliet

21 Waar moet de hoogte van de huur van afhangen?

‘Van de kwaliteit van de woningen, niet van inkomens. Woningcorporaties moeten geen inkomenspolitiek voeren.’

28 Wat zou u doen aan de wachttijden voor een sociale huurwoning?

‘Ik ben erg blij met Aedes-voorzitter Martin van Rijn die pleit voor meer nieuwbouw. Die nieuwbouw moet wel betaalbaar zijn. Daarnaast moet de kwaliteit van bestaande woningen beter. Dan kunnen meer mensen blijven wonen waar ze zitten en hoeven ze niet op een wachtlijst voor een betere woning. En hou bij toewijzing oog voor de mensen en hun situatie: jonge gezinnen beneden en niet boven een oudere alleenstaande, bijvoorbeeld.’

2 Hoe woont u als u 85 bent?

‘Ik hoop nog zelfstandig, zonder trappen. Ik ben eens in een trapgat gevallen en zat een tijdje in een rolstoel. Ik kon toen niet veel en een deel van mijn huis was onbereikbaar voor me. Ik zou het vreselijk vinden als ik weer in die situatie terechtkom als ik later minder mobiel ben.’ 

17 Zijn er in 2050 nog woningcorporaties? 

‘Ik hoop van wel. Het zijn belangrijke instellingen en ik hoop dat ze dan weer op de oorspronkelijke leest zijn geschoeid: voor de volkshuisvesting, inclusief leefbare buurten.’

11 Waar werd u in het afgelopen jaar heel erg blij van?

‘In coronatijd? Toen de eerste lockdown werd opgeheven en mensen elkaar weer konden ontmoeten.’

32 Kunnen we in Nederland wonen helemaal aan de markt overlaten?

‘Nee. De markt gaat voor winst en niet voor volkshuisvesting.’ 

3 Op welk sociaal medium bent u het meest actief?

‘WhatsApp, is dat een sociaal medium? Op Twitter en LinkedIn ben ik bij vlagen actief, als ik wat te melden heb. Facebook heb ik alleen voor mensen die me filmpjes sturen die ik nergens anders kan zien.’

29 Stel u gaat op proef wonen in een corporatiewoning, waar zou u dan op letten?

‘Op de kwaliteit van de woning. Ik kom als buurtbemiddelaar veel bij mensen thuis en zie dat slechte kwaliteit vaak tot problemen leidt, zoals geluidoverlast. Daarnaast let ik op het energieverbruik en op de buurt. Iedereen zou fatsoenlijk en energiezuinig moeten kunnen wonen in een fijne omgeving.’ 

SASKIA BOLTEN (66)

Voorzitter van de Woonbond sinds juni 2020, daarvoor vicevoorzitter. Voor die tijd onder meer namens GroenLinks raadslid en wethouder in Delft, burgemeester in Steenbergen en mediator. 

tekst: elske koopman