Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 4-2020

Column

Dikke inkomens in een rijtjeshuis

Marco de Wilde is directeur-bestuurder bij Veluwonen in Eerbeek

2 minuten leestijd

Laatst had ik bezoek van iemand die zich inwerkte in onze sector. Ik vertelde dat wij niet aan inkomensafhankelijke huurverhoging deden. Ze keek me verwonderd aan. Tot nu toe had ze vooral gehoord dat corporaties dat juist wel deden. Dat bevordert immers de doorstroming. Er is nou eenmaal een schrijnend tekort aan huurwoningen. En zeg nou zelf: dan zit er een grens aan goedkoop scheef wonen.

Blijfboete
Ik keek verwonderd terug. Is het echt zo’n goed idee om mensen tot verhuizen te stimuleren door ze een ‘blijfboete’ op te leggen? Een verhuispremie kan je het immers moeilijk noemen. En waar moet die beboete huurder dan naar doorstromen? De praktijk is meestal dat ze noodgedwongen blijven zitten waar ze zitten. Met hogere woonlasten.

Nu weet ik natuurlijk best dat een grote groep corporaties inkomensafhankelijke huurverhoging ook uit financieel oogpunt wenselijk vindt: huur naar draagkracht, zodat we meer kunnen investeren voor de ‘echt primaire doelgroep’.

Huiseigenaren
Ik heb dat altijd een oneigenlijk argument gevonden. Maar goed, gewoontes zetten ons zo nu en dan aan tot ondoorgrondelijke denkpatronen. Want waarom is scheef wonen in de sociale huur nou eigenlijk zo afkeurenswaardig? Terwijl het in de koopsector totaal geen item is?

‘Waarom is goedkoop scheef wonen in de sociale huur nou eigenlijk zo afkeurenswaardig?’ 

Stel je het volgende voor: als huiseigenaren een te hoog inkomen hebben ten opzichte van de WOZ-waarde van hun huis, legt het Rijk een aanvullende inkomensafhankelijke OZB-aanslag op. Er is immers ook een tekort aan koophuizen. Dan geeft het toch geen pas om met je dikke inkomen in een modaal rijtjeshuis te blijven zitten? Dat huis is toch heel geschikt voor een starter? 

Schatkist
Een veel gehoord tegenargument is dan dat een sociale huurwoning een gesubsidieerd schaars goed is, terwijl een koopwoning tot het domein van de vrije markt behoort. Dan geef ik toch graag in overweging dat de sociale huursector al jaren een netto betaler is aan de schatkist. Terwijl huizenbezitters jaarlijks voor miljarden gesubsidieerd worden via de hypotheekrenteaftrek.

‘Nu ik er nog eens over nadenk vind ik zo’n inkomensafhankelijke OZB-aanslag eigenlijk best een goed idee’

Nu ik er nog eens over nadenk vind ik zo’n inkomensafhankelijke OZB-aanslag eigenlijk best een goed idee. Wie weet bevordert het de doorstroom. Daar zijn onze huurders dan goed mee geholpen. En anders levert het in ieder geval de schatkist geld op. Worden we er allemaal beter van.

Behalve de aangeslagen huizenbezitters natuurlijk. Maar ja, moeten ze maar niet zo goedkoop scheef wonen. 

marco.dewilde@veluwonen.nl 

foto: ANTOINETTE MARTIJNSE