Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 4-2020

Feiten & Cijfers

Aedes-benchmark

Mooie verbeteringen én financiële knelpunten

2 minuten leestijd

De zevende Aedes-benchmark laat zien dat de prestaties van woningcorporaties op veel fronten opnieuw zijn verbeterd. Woningen zijn duurzamer en er is volop geïnvesteerd in woningverbetering. Huurders beoordelen de dienstverlening met een mooie 7,6. Tegelijk maakt de benchmark duidelijk dat corporaties voor een grote opgave staan in nieuwbouw en verdere verduurzaming, terwijl het op financieel gebied begint te knellen.

In deze editie van de benchmark hebben 382.000 huurders de dienstverlening van hun corporatie beoordeeld. Zij geven corporaties gemiddeld het rapportcijfer 7,6, de hoogste waardering sinds de eerste peiling in 2014.

Infographic: De Kade

Daarnaast delen corporaties in de benchmark informatie over hun prestaties op het terrein van bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering, beschikbaarheid & betaalbaarheid en nieuwbouw. Dat maakt prestaties onderling vergelijkbaar en geeft handvatten voor verbetering. Aedes voerde de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF Research. In totaal werkten 274 corporaties mee aan de benchmark, samen vertegenwoordigen zij 97 procent van alle sociale huurwoningen.

Bedrijfslasten gestegen
De bedrijfslasten van corporaties zijn deels wel en deels niet beïnvloedbaar. Het eerste omvat de kosten die corporaties maken om verhuur en beheer te organiseren. Deze kosten zijn in 2019 met 5,5 procent gestegen naar 828 euro per verhuureenheid (vhe), door onder meer groeiende personeelskosten en meer uitgaven voor leefbaarheid.

Infographic: De Kade

De niet-beïnvloedbare bedrijfslasten namen af met 28 euro per vhe naar 1.013 euro. Toch blijven deze lasten ongekend hoog: bijna twee keer zo hoog als zeven jaar geleden. Dit knelt en heeft direct invloed op het betaalbaar houden van huren en investeringsmogelijkheden.

Investeren in onderhoud: hogere tevredenheid
De kosten voor onderhoud en woningverbetering zijn van 4,8 miljard euro in 2015 gestegen naar 7,2 miljard euro in 2019. Dit leidt direct tot een hoger rapportcijfer van huurders. De gemiddelde Energie-Index (EI) is gedaald naar 1,51 dankzij continue investeringen in de woningen.

Infographic: De Kade

Oude verwarmingsinstallaties werden vervangen en 72.000 woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Corporaties zijn goed op weg om het doel van 1,40 in de EI te halen, namelijk een gemiddeld energielabel B in 2021.

Infographic: De Kade

Beperkte huurprijsstijging en achterblijvende nieuwbouw
Gemiddeld steeg de huurprijs met 2,3 procent naar 544 euro. De stijging is 0,3 procent meer dan het voorgaande jaar, maar evenveel als de inflatie. De huurprijsverhoging was lager dan wat maximaal toegestaan is. 16,4 procent van de huurders heeft een betaalrisico, een stijging van 4,5 procent. Per saldo kwamen er 2.000 sociale huurwoningen bij, waarmee het tekort aan sociale huurwoningen nauwelijks wordt ingelopen.

Infographic: De Kade

Totaal hebben corporaties in 2019 13.283 nieuwe woongelegenheden gerealiseerd. Dat is fors lager dan de ambitie van 34.000 woningen per jaar. De gemiddelde kosten per woongelegenheid bedroegen 156.161 euro. Bouwkosten stijgen gemiddeld 14 procent.

Leren van de benchmark
Om corporaties op weg te helpen bij het van elkaar leren en verbeteren, organiseert Aedes een uitgebreid benchlearningprogramma met 80 sessies. Zo’n 1.000 medewerkers van corporaties delen hun werkwijze en bespreken inzichten over eigen prestaties en verbetermogelijkheden. De sessies bieden handvatten om in de eigen corporatie verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Lees ook de volledige rapportage over de Aedes-benchmark 2020.