Volgend artikel

Feiten & Cijfers

Huurverhoging 2019 op niveau inflatie

2 minuten leestijd

Woningcorporaties hebben de reële huren – gemiddelde huurverhoging minus inflatie – in de periode 2012-2019 met in totaal 5,2 procent verhoogd. Vooral de laatste jaren was de stijging marginaal – in 2019 naar verwachting zelfs nihil. Dat blijkt uit de Corporatiemonitor Huurbeleid 2019, de jaarlijkse enquête onder de Aedes-leden.


‘Het Sociaal Huurakkoord heeft hier zeker aan bijgedragen’

Paulus Jansen, voorzitter van de Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders

‘Wij juichen die afvlakking uiteraard toe. Maar ik wil er wel een kanttekening bij plaatsen. Die 5,2 procent neem ik met een korreltje zout. Wij houden vast aan de CBS-cijfers. Volgens het CBS heeft de reële huurverhoging de afgelopen zes jaar in totaal zo’n 10 procent bedragen. Dat percentage heeft weliswaar betrekking op de gehele huursector, maar die bestaat voor twee derde uit corporatiewoningen. En voor veel mensen is 10 procent boven de pijngrens.’

‘Hoe dit verschil valt te verklaren? In de enquête is wellicht geen rekening gehouden met de huurverhoging bij mutaties. Het huurharmonisatie-effect is vanaf 2016 na de invoering van passend toewijzen flink afgenomen, maar was in de periode daarvoor best stevig. Ik denk dat de daling mede is ingegeven door het Sociaal Huurakkoord van 2015.’

Belastingdruk moet omlaag
‘En ik verwacht dat het nieuwe akkoord van vorig jaar die trend doortrekt. In dit akkoord is betaalbaarheid een speerpunt. Het nieuwe akkoord biedt geen garanties. Om de huren betaalbaar te houden wordt het tijd dat de belastingdruk voor corporaties omlaag gaat. Die is krankzinnig hoog.’

‘Betaal je minder dan 720 euro per maand huur, dan betaal je heel veel belasting. Betaal je meer, dan betaal je die belasting niet meer. Zo bestraf je betaalbaar wonen. Ook de discontinuïteit in de bouw baart ons zorgen. Die drijft de prijzen voor nieuwe sociale huurwoningen omhoog en daarmee ook de betaalbaarheid. Daarnaast moeten gemeenten meer werk maken van betaalbare bouwlocaties. Door de mogelijkheden te verruimen kan de wetgever daarbij helpen.’

Bekijk meer feiten en cijfers over de financiën van woningcorporaties.

tekst: jan smit, cijfers: aedes-corporatiemonitor