Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2022

Slimmer en beter voor elkaar

Vernieuwende praktijkvoorbeelden

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen zij door samen te werken en te innoveren. Dit keer voorbeelden van Woonbedrijf, WOONstichting Gendt en Staedion.


Digitale sleutels voor de zorg

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis. Maar hebben vaak wel (thuis)zorg of hulp nodig. Soms meerdere keren per dag. Hoe komt de zorgmedewerker of mantelzorger dan binnen? Woonbedrijf vond de oplossing in de digitale sleutel van Telelock.

Hoe het werkt? Een kastje bij de centrale voordeur verbindt het Telelock-systeem met het bestaande elektronische toegangssysteem. De zorgmedewerker maakt met zijn of haar mobiel contact met het kastje via bluetooth. Het kastje herkent de sleutel en stuurt een melding naar de deurautomaat waarna je de deur kunt openen.

Bewoners vragen de digitale sleutels voor hun zorgverleners aan bij Telelock die de sleutel koppelt aan het opgegeven telefoonnummer. Telelock heeft afspraken met Woonbedrijf over wie zo’n sleutel mag krijgen; die is alleen bedoeld voor zorg.

Maarten de Rooij van Woonbedrijf: ‘Telelock beheert de toegang, dat ontlast ons enorm. De kosten voor de installatie zijn voor ons. De andere kosten, van sleutels bijvoorbeeld, voor bewoners of zorgpartijen.’

Meer weten? Mail Maarten de Rooij van Woonbedrijf.
Of lees meer over de ervaringen met Telelock in de nieuwsbrief van Woonbedrijf.


Woningplukken

Na struikroven is er nu ook woningplukken. Voordat WOONstichting Gendt 92 woningen laat slopen, mochten dorpsbewoners materialen uit de woningen halen. Helemaal gratis.

In de woningen en de tuinen is veel materiaal aanwezig dat nog prima een ronde meekan. Denk aan keukenblokken, laminaat, beplanting, tuinhuisjes en schuttingen. Zonde om het als sloopafval weg te doen.

Het liep storm voor de actie: 400 mensen melden zich aan voor een tijdslot. In de woningen mochten zij materialen zelf demonteren zonder te slopen en vervolgens zelf transporteren. Van enkele grotere items had WOONstichting Gendt een kavellijst gemaakt waarvoor mensen zich konden inschrijven.

Meer weten over woningplukken? Mail Rob Kwaaitaal, manager Wonen & Vastgoed.
Overweeg je struikroven? Neem contact op met stichting Struikroven.
En wil je meer weten over het Gendtse sloop-nieuwbouwproject zelf? Bestuurder Germa Knuver vertelt erover op MKW-platform.nl, samen met wethouder Helga Witjes.


Een ontmoeting die smaakt naar meer 

Samen eten verbindt. Vanuit die gedachte organiseerde Staedion samen met de Participatie Keuken een verrassingsdiner voor 150 bewoners in het Haagse Moerwijk. Dat leverde bijzondere ontmoetingen op.

Voor het diner waren ook verschillende zorg- en welzijnsorganisaties uitgenodigd. Staedion werkt met hen samen aan de leefbaarheid in de wijken. Medewerkers van Staedion en de zorg- en welzijnsorganisaties hielpen als vrijwilliger mee in de keuken en bediening.

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: ‘Leefbaarheid en ontmoeting zijn thema’s waar corporaties zich weer meer voor moeten inzetten. Voor prettig wonen is meer nodig dan alleen een huis. Het is mooi om te zien dat we tijdens dit diner bewoners en cliënten, maar ook onze samenwerkingspartners en collega’s van Staedion bij elkaar konden brengen.’ De avond leverde mooie gesprekken, ontmoetingen en nieuwe contacten in de wijk op.

Meer weten? Mail Bianca van den Boogaardt.
Stadion maakte ook een video van het verrassingsdiner.

illustraties: wolter top