Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2020

Slimmer en beter voor elkaar

Schuldpreventie in Groningen

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:

1. Financieel advies aan Groningse huurders met VoorzieningenWijzer
2. Duurzaam langer thuis bij Site in Doetinchem in samenwerking met Zlimthuis
3. Pop-up-woning van Woonpunt voor Maastrichtse wijkagent

Nederland heeft een goed vangnet voor mensen met een laag inkomen. Maar niet iedereen maakt gebruik van de steunmaatregelen. De VoorzieningenWijzer kan helpen. De gemeente Groningen en alle corporaties in de stad zetten dit instrument nu in voor mensen die in coronatijd in problemen komen met huurbetalingen en andere schulden. Lefier vertelt over de eerste ervaringen.

De VoorzieningenWijzer is een combinatie van persoonlijk contact en techniek. Gemeentelijke regelingen en speciale fondsen worden geïnventariseerd en opgenomen in een online app op maat. Hiermee kunnen speciaal daarvoor getrainde lokale consulenten mensen goed adviseren en allerlei zaken direct regelen.

Honderden euro’s besparen
Dit praktische instrument wordt al door een aantal woningcorporaties gebruikt om hun kwetsbare huurders te ondersteunen. Met dit instrument kunnen mensen honderden euro’s per jaar kunnen besparen.

Wel blijkt uit een pilot bij Lefier dat het lastig is om mensen te overtuigen om mee te doen. Door de VoorzieningenWijzer aan te bieden op het moment dat mensen zelf contact opnemen in verband met betalingsproblemen, hopen de Groningse corporaties op meer belangstelling.

Persoonlijk adviesgesprek
Lefier investeert veel tijd om medewerkers en hulpverleners kennis te laten maken met de app. ‘Zodra zij het zien worden ze erg enthousiast’, zegt Miranda ten Cate van Lefier. ‘Ze nemen de VoorzieningenWijzer mee in hun bagage en bieden het aan als een probleem zich voordoet. Bij zo’n warme overdracht heb je het meeste effect.’

‘De goedkoopste optie voor bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering is niet altijd de verstandigste’ 

‘De combinatie van de app met een persoonlijk adviesgesprek heeft veel meerwaarde, want de goedkoopste optie voor bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering is niet altijd de verstandigste.’

Lokaal beproefd en effectief
De VoorzieningenWijzer is in 2016 ontwikkeld en inmiddels ingezet op 50 plaatsen. In juni 2020 heeft SchuldenlabNL het instrument positief beoordeeld en opgenomen in hun overzicht van beproefde, succesvolle programma’s. De VoorzieningenWijzer komt hiermee nog breder beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op www.devoorzieningenwijzer.nl en www.schuldenlab.nl.

Meer horen over praktijkervaringen? Stuur een mail aan Miranda ten Cate van Lefier.

tekst: christine van eerd