Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2020

Slimmer en beter voor elkaar

Pop-upwoning voor wijkagent

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:

1. Financieel advies aan Groningse huurders met VoorzieningenWijzer
2. Duurzaam langer thuis bij Site in Doetinchem in samenwerking met Zlimthuis
3. Pop-up-woning van Woonpunt voor Maastrichtse wijkagent

De Limburgse woningcorporatie Woonpunt stelt in wijken waar de leefbaarheid een impuls kan gebruiken tijdelijk woningen beschikbaar aan de politie. De wijkagent en andere collega’s gebruiken die woning om betere contacten op te bouwen met de bewoners.

‘De overlast is echt afgenomen en bewoners voelen zich gesterkt om elkaar aan te spreken’

Het idee voor zo’n pop-upwoning is van buurtcoördinator Sidi Bibouda. Bewoners van een complex in Maastricht ervaarden overlast en voelden zich niet verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Met de politie hadden ze alleen negatieve ervaringen terwijl de wijkagent juist een bondgenoot is voor sociale verbetering.

Werkplek en huiskamer
Bibouda begon met gezamenlijke rondes door de buurt met de wijkagent. Om de zichtbaarheid nog meer te verbeteren, is een vrijgekomen woning tijdelijk ingericht als werkplek voor de politie. De wijkagent houdt er spreekuur, andere politiemensen gebruiken het als tussenstation voor koffie of om bij avonddienst hun maaltijd op te warmen.

Zo werd gaandeweg de drempel van bewoners om met de politie in contact te treden lager. Ook de buurtcoördinator zelf gebruikte de woning als huiskamer en organiseerde er gesprekken met bewoners. ‘Het effect van de aanwezigheid van politie in de wijk heeft onze verwachtingen overtroffen’, zegt Bibouda. ‘De overlast is echt afgenomen, mensen die hier niets te zoeken hebben blijven weg en bewoners voelen zich gesterkt om elkaar aan te spreken.’

Geen losstaand wondermiddel
Woonpunt stelt in meer wijken woningen beschikbaar voor de politie. ‘Altijd tijdelijk’, benadrukt Bibouda. ‘We zijn in eerste instantie een huisvester dus we willen de woning niet onnodig lang aan de verhuur onttrekken.’

Hij noemt de politiewoning geen losstaand wondermiddel, maar een van de vele manieren om de relatie met bewoners te verbeteren. Nu is het zaak om de positieve ontwikkelingen vast te houden. Dat doet hij door in contact te blijven met de meer betrokken geraakte bewoners. Ook loopt hij nog regelmatig met de wijkagent een rondje door de buurt.

Meer weten? Stuur een mail naar Sidi Bibouda van Woonpunt of volg hem op twitter.

tekst: christine van eerd, foto: philip driessen