Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2020

Column

Huurverhoging

Henk Peter Kip is directievoorzitter bij Mitros in Utrecht

2 minuten leestijd

Er is iets raars met de huurverhoging. Elk jaar worden in Nederland talloos veel tarieven en prijzen aangepast. Waarom geeft de huurverhoging dan elk jaar zo’n gedoe en dat al gedurende decennia?

Onlangs nog zagen we een minister – in de Eerste Kamer nota bene – in de problemen komen over de huurverhogingsronde per 1 juli van dit jaar. Eerder al was er een groep corporaties die aandrong op uitstel. De aanleiding in beide gevallen was het coronavirus en de economische gevolgen daarvan.

‘Als we huurverhogingen achterwege laten, komen onze opgaven nog meer in de knel’ 

Op twee niveaus wil ik hierover iets delen, op het abstracte en op het praktische. Eerst maar eens het abstracte niveau. Waarom geeft de huurverhoging zo’n ophef en gaat het gesprek niet over de stijging van de lokale belastingen, de prijsstijgingen in de marktsector, de belastingen op nationaal niveau of bijvoorbeeld de heffingen van Waterschappen?

Daar is werkelijk geen reden voor te verzinnen. Op het moment dat de politiek zich druk maakte over de huurverhoging, betaalden wij miljoenen aan lokale belastingen die ook dit jaar weer met meer dan de inflatie gestegen zijn. Vinden bestuurders het soms makkelijker om goede sier te maken met geld van een ander?

In de afgelopen periode werd ook duidelijk dat de opgaven van woningcorporaties groter zijn dan de middelen waarover we beschikken. Als we huurverhogingen achterwege laten, komen onze opgaven dus nog meer in de knel. De kosten ervan over de komende tien jaar zouden ruim 50 miljoen euro zijn. Een ongerichte en niet tegen andere maatschappelijke doelen afgewogen maatregel als het temporiseren of achterwege laten van een huurverhogingsronde is dus ook vanuit dit perspectief onverstandig.

‘We zullen er zijn voor huurders die in de problemen komen als later blijkt dat de crisis toch hard toeslaat’ 

Nu op het praktische niveau. De huurverhoging bij Mitros – u raadt het al – is doorgegaan. Dit heeft geleid tot een zeer beperkt aantal bezwaren en verzoeken tot huurbevriezing. In minder dan 0,1 procent van het aantal aangekondigde huurverhogingen is een bezwaar terug gekomen waarin de relatie met het coronavirus wordt gelegd. Storm in een glas water dus.

Dit neemt natuurlijk niet weg dat we er zullen zijn voor huurders die in de problemen komen als later blijkt dat de crisis toch hard toeslaat. We willen trots blijven op onze lage uitzettingscijfers. Want dat willen we: gericht helpen enerzijds en anderzijds huren telkens aanpassen zodat we onze maatschappelijke opgaven kunnen blijven vervullen. Stop de emotie rond de jaarlijkse huurverhoging en blijf nadenken! 

hkip@mitros.nl 

foto: mark prins