Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2020

Achtergrond

Groener en koeler - Den Bosch

Kleur voor je deur

2 minuten leestijd

Het klimaat verandert. We merken het aan heftige regenbuien, langdurige droogte en flinke hitte in de zomer. Met als gevolg hittestress, wateroverlast of watertekort, vooral in de steden. De oplossing: stedelijke gebieden anders inrichten en klimaatbestendige woningen bouwen. Daarin kunnen woningcorporaties, met gemeenten en waterschappen, een belangrijke rol spelen.
Woningcorporatie BrabantWonen stimuleert in Den Bosch haar huurders om een geveltuin aan te leggen.

‘In Den Bosch-Oost, een wijk met veel steen en weinig groen, hebben wij het initiatief genomen om geveltuinen aan te leggen’, vertelt wijkbeheerder Marleen Bordat. Want door alle bestrating zakt het regenwater niet in de grond maar vloeit direct af naar het riool.

Via brieven aan huurders, het bewonersmagazine Thuis, de website en bewonerscommissies gaf de corporatie aandacht aan geveltuinen. BrabantWonen liet tegels en zand vervangen door grond en leverde de planten, zodat de bewoners met elkaar geveltuinen konden aanleggen.

Bordat: ‘De geveltuintjes fleuren niet alleen de buurt op. Door samen te tuinieren ontmoeten bewoners elkaar. Zo’n gezellige burendag versterkt de onderlinge relaties: tussen de bewoners en tussen huurders en de corporatie. Vergroenen we verschillende straten tegelijk, dan pakken we het aan met onze collega-corporaties in de stad.’

‘De geveltuintjes fleuren niet alleen de buurt op, door samen te tuinieren ontmoeten bewoners elkaar’

Klimaatadaptatie is een belangrijk thema in het Duurzaamheidsakkoord dat BrabantWonen eind 2018 sloot met de gemeente Den Bosch, het stedelijk huurdersplatform en de corporaties Zayaz, Kleine Meierij en Mooiland.

In 2050 wil Den Bosch volledig duurzame wijken hebben. Met minder stenen en meer groen in tuinen en buurten, moeten die berekend zijn op langere periodes met extreme regenval, droogte of hitte.

Lees ook de praktijkvoorbeelden van Portaal waar ze in Leiden een plein veranderen in een park en van Havensteder dat binnenterreinen in Rotterdam groener maakt.

Lees ook het artikel waarin architect en onderzoeker Eva Stache en klimaatadviseur Rosemarie van Ham achtergrondinformatie geven.

tekst: josé de vreede