Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2020

Zestien uit tweeëndertig

Diederik Samsom

4 minuten leestijd

16 min of meer persoonlijke vragen en 16 vragen over sociale huisvesting. Deze keer beantwoordt Diederik Samsom, kabinetschef van de vicevoorzitter van de Europese Commissie, 16 van deze vragen.

31 Welk land vindt u een voorbeeld als het gaat om wonen?

‘Als het ook een stad mag zijn: Wenen. Daar hebben ze de sociale huisvesting collectief georganiseerd. Het is daar goed ontwikkeld, bijna beter dan in Nederland. Als ik echt een land moet kiezen, dan Nederland, want we hebben het hier goed geregeld.’ 

15 Wanneer was u voor het laatst verschrikkelijk boos? 

En waar ging dat over? ‘Ik heb inmiddels geleerd om boosheid niet meer op te laten lopen tot verschrikkelijk. Hoewel ik vlak voor de presentatie van het biodiversiteitsdeel van de Green deal nog wel heel boos werd. Er was nogal wat weerstand en toen werd ik politiek functioneel boos om resultaat te halen.’ 

 23 Wie wonen er over twintig jaar in corporatiewoningen? 

‘Grofweg dezelfde mensen als nu. Mensen met een laag tot gemiddeld inkomen.’ 

 30 Wat vindt u positief aan de sociale huisvesting in Nederland? 

‘We hebben ons altijd onderscheiden van andere landen door sociale huisvesting niet te beperken tot iets voor de allerarmsten. Dat moeten we zo zien te houden.’ 

‘In Nederland is sociale huisvesting niet alleen voor de allerarmsten: dat moeten we zo zien te houden’

5 Hoe ervaart u uw dagelijkse woon-werkverkeer?

‘Ik woon in het centrum van Brussel. Voorheen nam ik de metro en sinds het coronavirus de benenwagen. Naar Nederland ga ik nu met de auto, daarvoor met de Thalys, daar kon ik doorwerken.’

32 Kunnen we in Nederland wonen helemaal aan de markt overlaten?

‘Nee, zeker niet, maar ook niet aan de overheid alleen. Elk tijdsgewricht vraagt een iets andere mix. We dringen de laatste acht tot tien jaar de markt ietsje terug na bijna 20 jaar met meer ruimte. Voor beide bewegingen waren goede redenen, maar deze lopen nooit synchroon met de tijd. Dat verklaart deels de huidige problemen in de balans op de woningmarkt.’

3 Op welk sociaal medium bent u het meest actief?

‘Geen enkel. Ik was heel actief, maar nu niet meer. Twitter kreeg iets van een feestje waar de leuke mensen al lang naar huis zijn.’

29 Stel u gaat op proef wonen in een corporatiewoning, waar zou u dan op letten?

‘Het zijn vaak mooie woningen, misschien ga ik er nog wel eens wonen. Ik let op de kwaliteit. Ik ben niet sfeergevoelig voor de omgeving en ik denk niet dat ik nog op de energieprestatie hoef te letten. Dat doet de corporatie tegen die tijd wel.’ 

Foto: Jeroen Poortvliet

10 Met wie zou u het liefst een uur in de lift vastzitten?

‘Best veel. Mensen met wie ik nog wel een uur kan doorpraten. De laatste was onlangs nog: financieel directeur van Volvo Cars. Die man is in de auto-industrie gaan werken uit volle overtuiging om die te verduurzamen. Ik wil weten waar hij tegenaan loopt en hoe ik eventueel kan helpen.’

19 Waar moeten corporaties eens mee ophouden? En waar moeten ze mee doorgaan?

‘Ruzie maken met de politiek. Het lijkt soms net een slecht huwelijk. Eén partij moet met een bos bloemen naar binnen en zeggen dat íe het niet zo bedoelde. Allebei hebben ze minder goede dingen gedaan, de Maserati was een mis peer; de verhuurderheffing is een steen in de schoen. Toenadering komt nu op gang en dat is goed.’

2 Hoe woont u als u 85 bent?

‘In een corporatiewoning in Leiden, of op een heuvel in Italië.’

22 Moet een overlastgever de wijk uit?

‘Uiteindelijk wel. De vraag is naar welke wijk dan. Ik ben een voorstander van de Skaeve Huse in Scandinavië die hier asowoningen heten. Een tijdelijke plek om bij te komen.’ 

‘Woningcorporaties zijn hard nodig om het nieuwe wonen vorm te geven: duurzaam en levensloopbestendig’ 

9 Uit wat voor nest komt u?

‘Uit een typisch VPRO-gezin, maatschappelijk betrokken en alles verantwoord doen, maar niets te kort komen. Het was dus ook makkelijk praten. Een gelukkig en warm nest.’

7 Waarover heeft u voor het laatst wakker gelegen?

(Zucht) ‘Toch wel de vraag hoe we als Europa deze ongekende periode doorkomen. De situatie rond het coronavirus is meer dan een gewone crisis, een opeenstapeling van verstoringen waar klimaat, energie en duurzaamheid overreden worden door een ander vraagstuk..’

21 Waar moet de hoogte van de huur van afhangen?

‘Van de kwaliteit van de woning en het inkomen van de huurder.’

24 Als u de baas was van Aedes, wat zou u als eerste doen?

‘Dat bloemetje kopen voor de politiek en het gesprek aangaan. Woningcorporaties zijn hard nodig om het nieuwe wonen vorm te geven: duurzaam en levensloopbestendig.’

DIEDERIK SAMSOM (49)

Kabinetschef van vicevoorzitter van de Europese Unie Frans Timmermans. Daarvoor onder meer Tweede Kamerlid voor de PvdA en voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving in de aanloop naar het Klimaatakkoord. 

TEKST: ELSKE KOOPMAN