Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2020

Commentaar

Andere tijden

Martin van Rijn, voorzitter

2 minuten leestijd

In veel opzichten ervaren wij allemaal een bijzondere tijd. Velen maken zich zorgen over de aanzwellende tweede coronagolf en over de gevolgen daarvan voor de mensen om ons heen en onszelf. We moeten wennen aan andere tijden.

Ik merk het sinds mijn aantreden als voorzitter van Aedes ook: we vergaderen veel via de computer en we doen Aedes-congressen en -bijeenkomsten inmiddels digitaal. En we hebben nogal wat te bespreken met elkaar: met een dreigende economische recessie is betaalbaar wonen actueler dan ooit. Het gebrek aan voldoende nieuwe woningen wordt een steeds groter probleem. En samenwerking in wijken en buurten blijft onverminderd nodig om deze veilig en leefbaar te houden. Daarnaast hebben corporaties er een nieuwe opdracht bij om een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Ik zit nog midden in mijn kennismakingsrondjes, maar ik ben nu al onder de indruk van het besef in onze sector dat wij (weer) staan voor een grote maatschappelijke opdracht. Een opdracht die we willen en kunnen uitvoeren.

‘We spreken weer over het belang van de volkshuisvesting’

Ik merk ook dat andere tijden aanbreken in de verhoudingen tussen overheid en woningcorporaties. In plaats van met de ruggen tegen elkaar te staan, breekt het besef door dat we elkaar hard nodig hebben. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zochten nagenoeg alle partijen naar nieuwe verhoudingen en onderstreepten zij het belang van een goede sociale huursector.

En dus spreken we nu weer over het belang van de volkshuisvesting. Over het belang van een ruimtelijke visie van Nederland. Over de noodzaak om de belemmeringen voor woningcorporaties op het gebied van belastingen, bouwvergunningen en procedures weg te halen.

Het zijn dus in veel opzichten andere tijden. Waarin corporaties gevraagd worden te doen waar ze altijd al goed in waren: betaalbare woningen bouwen en beheren, staan voor een sociaal huurbeleid, bijdragen aan leefbare wijken en werken aan een beter milieu. Een klassieke, maatschappelijke opdracht in andere tijden.

Daar hebben we corporaties voor.

foto: mark prins