Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2019

Zestien uit tweeëndertig

Carla Dik-Faber

4 minuten leestijd

16 min of meer persoonlijke vragen en 16 vragen over sociale huisvesting. Deze keer beantwoordt Carla Dik-Faber, namens de ChristenUnie lid van de Tweede Kamer, 16 van deze vragen. 

26 Hoeveel huurwoningen heeft Nederland nodig?

‘Nederland heeft veel behoefte aan meer sociale huurwoningen. Eén aantal daarop plakken is lastig. Bijna overal is een tekort en vooral aan middenhuur. Mensen die een huis willen tussen 700 en 1.100 euro zijn overgeleverd aan particuliere verhuurders. Woningcorporaties moeten meer ruimte krijgen om voor die mensen iets te doen.’

2 Hoe woont u als u 85 bent?

‘In een woongemeenschap. Ik woon nu in een eengezinswoning in een grote woonwijk, maar woon liever in een kleinschaliger, gemengd gezelschap. Ik zie vooral particuliere woongroepen voor vermogende ouderen ontstaan. Woningcorporaties kunnen een grotere rol nemen om dit voor iedereen bereikbaar te maken.’

7 Waarover heeft u voor het laatst wakker gelegen?

‘Ik ben gezegend met een goede slaap. Dat wil niet zeggen dat ik mij nooit zorgen maak. De onderhandelingen over het Klimaatakkoord, dat waren pittige tijden. We willen klimaatverandering tegengaan, maar ook dat iedereen – ongeacht inkomen – mee kan doen. Dat hebben we voor elkaar gekregen.’

‘Bijna overal is een tekort aan middenhuur, woningcorporaties moeten meer ruimte krijgen om daar iets aan te doen’

17 Zijn er in 2050 nog woningcorporaties?

‘Dat denk ik wel. Het is mooi dat ze er zijn en ze vervullen een belangrijke rol voor veel mensen.’

9 Uit wat voor nest komt u?

‘Een heel gemiddeld gezin met een vader, een moeder, een broer die drie jaar jonger is. We woonden in een corporatiewoning in Wassenaar. Mijn ouders moesten de eindjes aan elkaar knopen. Ik ben christelijk opgevoed en leerde vooral dankbaar te zijn.’

5 Hoe ervaart u uw dagelijkse woon-werkverkeer?

‘Heel ontspannen. Ik doe er een uur en drie kwartier over, maar het grootste deel van de tijd zit ik in de trein en dan kan ik lekker lezen. Voor mijn werk, altijd werk.’

10 Met wie zou u het liefst een uur in de lift vastzitten?

‘Iemand aan wie ik veel vragen kan stellen of me inspireert… Hannelise Tvedt komt in mijn hoofd het meest voorbij, zij is de nieuwe commandant bij het Leger des Heils. Ik heb haar een keer kort gesproken en dacht meteen: dat is een bijzondere vrouw van wie ik veel kan leren.’

8 Op welk moment was u het moedigst?

‘Ik vind moedig een moeilijke term, dat is als je een lastig besluit neemt met consequenties. Dat doe ik in mijn werk heel vaak. Je moet niet in de politiek zitten om applaus te krijgen.’

‘De verhuurderheffing moet weg’

25 Als u minister van Wonen was, wat zou u als eerste doen?

‘Ik zou eerst mijn oor te luisteren leggen bij woningcorporaties over de problemen die zij ervaren. Ik wil ze meer ruimte geven, voor bouwen, verduurzaming en leefbare wijken. De verhuurderheffing moet weg en ik zou een woningbehoefteonderzoek laten doen, want de samenstelling van de bevolking en de woonwensen veranderen en daar is nu weinig over bekend.’

30 Wat vindt u positief aan de sociale huisvesting in Nederland?

‘Dat de sociale huisvesting er is en doorgaans van goede kwaliteit. Veel mensen die niet in aanmerking komen voor een koopwoning kunnen er terecht. Mijn dochter komt uit China en daar wonen gezinnen in garageboxen.’

29 Stel u gaat op proef wonen in een corporatiewoning, waar zou u dan op letten?

‘Op de duurzaamheid en hoe de woning geïsoleerd is. De corporatiewoning waarin ik ben opgegroeid heeft nog geen dubbelglas en geen zonnepanelen. Onbestaanbaar. Ik wil een huis dat klaar is voor deze eeuw, maar ik let ook op de wijk. De omgeving is belangrijk.’

16 Wat was uw laatste goede voornemen?

‘Meer balans brengen in werk en privé. Meer tijd voor mijn gezin, vrienden en mijn cello. Het eerste gaat best goed, het laatste nog niet.’

6 Wat heeft u van uw vader?

‘Hij zei altijd: waar een wil is, is een weg. Dat heb ik meegenomen.’

18 Wat is het grootste probleem van de Nederlandse woningmarkt?

‘De krapte en de betaalbaarheid. Bouwen, bouwen, bouwen is al jaren het adagium, maar dan moeten we het wel goed doen. Voor de juiste doelgroepen. Specifiek jongeren en ouderen.’

‘De krapte en de betaalbaarheid zijn de grootste problemen op de woningmarkt’

3 Op welk sociaal medium bent u het meest actief?

‘Beroepsmatig het meeste op Twitter, maar dat vind ik het minst leuk. Facebook is gezelliger en het allerleukst is mijn privé-Facebook. Momenten van mijn werk deel ik nu ook op Instagram.’

21 Waar moet de hoogte van de huur van afhangen?

‘Van de kwaliteit van de woning, maar anders dan nu. Door het aandeel WOZ in de huurprijsberekening te beteugelen worden te grote huurstijgingen voorkomen. We moeten ook naar de inkomens blijven kijken. Niet de inkomensgrens van sociale huurwoningen omhoog, maar wel toestaan dat woningcorporaties middeldure huurwoningen mogen aanbieden. Door mij en anderen is dat succesvol aangekaart in de Kamer.’

CARLA DIK-FABER (48)

Lid Tweede Kamer namens de ChristenUnie, woordvoerder wonen, zorg en duurzaamheid.

Tekst: elske koopman, foto: jeroen poortvliet