Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2018

Opinie

‘Hoe beter je je kerntaak uitvoert, hoe harder de straf’

Truus Sweringa, directeur-bestuurder van Oost Flevoland Woondiensten in Dronten

3 minuten leestijd

De maatregel die belastingontduiking bij multinationals moet voorkomen, treft woningcorporaties keihard. In totaal komt er 300 miljoen euro aan extra kosten op ze af. Dat betekent dat ze minder geld kunnen investeren in verduurzaming en nieuwbouw, terwijl er zoveel te doen is. Truus Sweringa van Oost Flevoland Woondiensten ziet de maatregel als een onnodige straf.

Bij ons is de fiscale winst klein. Wij investeren veel en een gevolg hiervan is dat wij redelijk veel leningen hebben. We kunnen door de lage fiscale winst de rente maar beperkt aftrekken en daardoor raakt de Europese belastingmaatregel ATAD ons keihard. We hebben uitgerekend dat de ATAD ons 1 miljoen euro per jaar gaat kosten. Geld dat we graag willen besteden aan investeringen in goed wonen in de gemeente Dronten.

Investeringsruimte
We hebben 32 miljoen euro aan huurinkomsten en betalen nu al 8 miljoen aan belastingen, zoals vennootschapsbelasting, BTW, onroerend zaakbelasting, waterschapsbelasting en de verhuurderheffing. Ook deze kosten stijgen, bijvoorbeeld door een hoger BTW-tarief voor schilderwerk (van 6 naar 9 procent), verhoging verhuurderheffing als gevolg van stijgende huizenprijzen. We hebben een investeringsruimte van rond de 9 miljoen euro. Hier gaat straks 1 miljoen af voor de ATAD. Voor dat bedrag kunnen wij voor 200 woningen zonnepanelen per jaar financieren.

We hebben al bijna gemiddeld een energielabel A voor ons huizenbezit. We zitten nu op een Energie-Index van 1,22. Bij 1,2 is het label A. We zijn al jarenlang een van de koplopers op het gebied van duurzaamheid. Volgens de Routekaart CO2-neutraal die we hebben ingevuld, investeren we zo’n 3,5 tot 4 miljoen euro per jaar in de verdere verduurzaming van ons bezit. We komen dan in 2050 een heel eind richting CO2-neutraal, maar we zijn er nog niet. Tegelijkertijd moeten we ook investeren in groot onderhoud bij een NOM-aanpak (nul-op-de-meter). Dit brengt vaak een verdubbeling van de kosten met zich mee. Het een kan niet zonder het ander. Het tempo waarin we kunnen investeren gaat naar beneden als we meer belasting moeten betalen. Met zoveel minder geld is het maar de vraag of het lukt.

Innoveren
Voor de realisering van het Klimaatakkoord is dit heel jammer. De corporatiesector wordt breed gezien als de trekker van de verduurzaming van de bestaande voorraad. Samen kunnen we inkoopmacht organiseren zodat de industrie gaat innoveren. De hoop is dat de kosten dalen als gevolg van opschaling van de productie. We moeten de industrie uitdagen om te komen met innovatieve oplossingen. Warmtepompen, bijvoorbeeld, zijn nu nog erg duur.

Als het goedkoper wordt, gaan particuliere huiseigenaren wellicht ook iets doen. Die gaan echt niet investeren in dure oplossingen, maar wel in goedkopere alternatieven die als gevolg van onze aanpak kunnen ontstaan. Kortom het kabinet moet zorgen dat corporaties kunnen investeren in verduurzaming van de woningvoorraad, dan ontstaat een vliegwieleffect. ATAD zet hier de rem op. Zo wordt het Klimaatakkoord niet gerealiseerd.

Illustratie: Han Hoogerbrugge

Bij nieuwbouw speelt het ook. En juist die nieuwbouw is keihard nodig, want er is een tekort op de woningmarkt aan betaalbare woningen en dat leidt weer tot nieuwe problemen. Vooral bij de toekomstige huurders. Mensen kunnen geen geschikt huis vinden, wonen op campings, hebben een veel te duur huis gezien hun inkomen. Dat leidt tot stress en andere problemen omdat ze bijvoorbeeld de woonlasten niet kunnen betalen.

Ontmoedigingsbeleid
Het is belangrijk om voldoende beschikbare en betaalbare woningen te hebben in relatie tot de vraag van onze doelgroep. In veel gevallen betekent dit nieuwbouw. Ook dat is investeren. Maar hoe meer je investeert, hoe meer ATAD-belasting je betaalt. Vooral actieve corporaties die investeren in beschikbaarheid, kwaliteit woningvoorraad en verduurzaming, worden dus getroffen door deze ATAD-belasting. Hoe meer je inzet op je kerntaken, hoe meer belasting. Een ontmoedigingsbeleid dus.

Het is toch eigenlijk ook heel raar dat het kabinet de dividendbelasting afschaft voor 1,4 miljard euro en daarnaast de ATAD invoert die 1,4 miljard euro oplevert. Daarvan zijn onze huurders en woningzoekenden de dupe. Ik krijg inmiddels veel steun voor mijn pleidooi dat deze maatregel van tafel moet.

We hebben hier de nieuwe gemeenteraad uitgenodigd en dit aangekaart. We hebben ook de burgemeester en wethouders geschreven en de burgemeester mailde meteen terug en kijkt of het college een brief aan de Tweede Kamer gaat sturen. We hebben belanghouders aangeschreven die ook bereid waren hun politieke contacten aan te spreken. Dat geldt ook voor de Huurders Belangen Vereniging. Ik vind het hartverwarmend dat we zoveel steun krijgen.