Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2017

Slimmer en beter voor elkaar

Vernieuwende praktijkvoorbeelden

Zwolle, Amersfoort, Oldenzaal en Brabant

4 minuten leestijd


STUDENTEN BOUWEN

Een groep eerstejaars studenten van het Zwolse Deltion College bouwde vier sociale huurwoningen voor deltaWonen. De corporatie gaf de jonge bouwers extra bouwtijd, maar verwachtte wel kwaliteit.


‘Met dit project dragen we bij aan het opleiden van geschoolde vaklieden in onze regio’, zegt Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen. Bouwcombinatie Stadshagen begeleidde de studenten op de bouwplaats. ‘Een compleet huis bouwen in samenwerking met anderen, is toch heel wat anders dan muurtjes metselen in een praktijklokaal’, zegt Leideman. Na een jaar bouwen is Zwolle nu vier moderne energiezuinige dijkwoningen rijker. In een video is de bouw versneld te zien. Een steen in de gevel herinnert aan het bijzondere bouwproject. ‘Ze kunnen later tegen hun kinderen zeggen, dit is het eerste huis dat ik bouwde.’

Samenwerken
Vaklieden zijn hard nodig, zeker nu de bouw weer aantrekt. ‘We horen van onze opdrachtnemers hoe moeilijk het is om mensen aan te trekken. Voor ons als opdrachtgever in de bouw is het natuurlijk heel belangrijk dat er genoeg personeel is, want we stoppen in de toekomst niet met bouwen.’ DeltaWonen gaat daarom nog meer samenwerken met de Zwolse onderwijsinstellingen. Ze wil zich hierbij ook op hbo-studenten en wo-studenten richten.|

Woningcorporaties zijn samen de grootste opdrachtgever in de bouw. Samen met opdrachtnemers dragen zij bij aan de opleiding van jonge vaklieden. Lees meer over hoe woningcorporaties met vernieuwing bezig zijn of bekijk het dossier 
Opdrachtgeverschap.

WOONCOACH VOOR OUDEREN

In 2016 verhuisden in Amersfoort 28 ouderen met hulp van een wooncoach naar een woning die beter bij hun levensfase en woonwensen past. Kleiner of gelijkvloers. De Alliantie, Portaal en Omnia Wonen bieden deze dienst nu anderhalf jaar gezamenlijk aan.

‘We luisteren goed naar de wensen van een huurder en vertellen graag over de mogelijkheden’, vertelt wooncoach Monique van de Walle (niet op de foto). En soms leidt dat tot een verhuizing. Ouderen ervaren allerlei belemmeringen om te verhuizen, zoals werken met een digitaal woonruimteverdeelsysteem. ‘Als je niet tussen computers bent opgegroeid, kan dat heel moeilijk zijn.’ Soms denken oudere huurders dat ze veel moeten opknappen aan hun huurwoning. Of dat de huur flink stijgt na een verhuizing. ‘Zorgen die we eigenlijk altijd kunnen wegnemen. Het moeilijkste is vaak toch het emotioneel afscheid nemen van een huis en eventuele spullen. Daar moet iemand echt klaar voor zijn. Tot die tijd kan een traplift ook prima uitkomst bieden.’

Prestatieafspraak
De corporaties bevorderen met de wooncoaches doorstroming van bewoners in sociale huurwoningen in Amersfoort. Een belangrijk punt in de prestatieafspraken met de gemeente. De twee wooncoaches zijn in dienst van de Alliantie en doen dit project naast hun reguliere werk. Portaal en Omnia Wonen betalen evenredig aan het project mee.

Om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, voorzien corporaties in voldoende geschikte woningen en werken zij samen met zorgpartijen voor een goede begeleiding. Lees meer over hoe woningcorporaties met vernieuwing bezig zijn of bekijk het dossier Wonen en zorg.

NIEUW HUIS IN 4 WEKEN

In vier weken slopen, bouwen en opleveren. Woningcorporatie WBO Wonen kreeg het voor elkaar met vier woningen in een jaren 50-wijk in Oldenzaal. Bouwer Dura Vermeer bedacht daarvoor samen met de corporatie het concept Blokje Om.

Bij de sloop blijft de fundering staan en daarop komt een houten skeletconstructie met steenstrips. ‘Qua kwaliteitsbeleving en geluidsisolatie doet het niet onder voor een gemetselde woning’, vertelt Rudy Ligtenberg, manager Vastgoed en Beheer van WBO Wonen. Bewoners gaan er in comfort behoorlijk op vooruit, terwijl de woonlasten gelijk blijven. Dankzij extra zonnepanelen hebben de woningen een energieprestatie van 0,3.

Energiebesparing
De vier woningen zijn een pilot. ‘Per blokje doen we samen met de bewoners kennis en ervaring op voor de volgende blokjes.’ Ze onderzoeken nu de beste optie voor energiebesparing: bijna energiezuinig, nul-op-de-meter of energieneutraal. ‘We redeneren vanuit de huurder, voor wie het zo voordelig mogelijk moet zijn.’ Met Blokje Om kan WBO Wonen heel gericht wijken opknappen. En bewoners kunnen snel terugkeren naar hun woning als zij dat willen.

Bij de start van Blokje Om anderhalf jaar geleden, hebben de betrokken medewerkers eerst stage bij elkaar gelopen. ‘Wij lieten zien: wat komt er kijken bij het verhuren van woningen? Zo zagen ze dat het ons niet gaat om het verhuren van woningen, maar om leefbaarheid en het huisvesten van mensen.’

Woningcorporaties werken continu aan het optimaliseren van hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door slim te bouwen. Zo kunnen corporaties de huren laag houden en meer nieuwe huurwoningen bouwen. Lees meer over hoe woningcorporaties met vernieuwing bezig zijn of bekijk het dossier Opdrachtgeverschap.

‘PLANNING & CONTROL HAARSCHERP IN BEELD’

BrabantWonen ontwikkelde een website die de complete planning & control-cyclus visualiseert voor huurdersorganisaties en gemeenten. Het blijkt ook een handig instrument voor de eigen collega’s.

Op het scherm verschijnt een kleurrijke cirkel met de maanden van het jaar. De cirkel laat de processtappen, de deadlines en de producten in de planning & control-cyclus zien. Het valt meteen op hoeveel verschillende stappen dat zijn en hoe lang de aanloop- en doorlooptijden van sommige processen zijn.
Momentum heet de website. ‘Dit digitale instrument maakt inzichtelijk hoe alle processen en daarbij horende interne en externe documenten met elkaar samenhangen’, legt Erik Cuppen uit. Hij is business controller bij BrabantWonen.

Klik
De verantwoordingsinformatie (dVi), de prospectieve informatie (dPi), de financiële meerjarenprognose (FMP), de jaarrekening en het bod op de woonvisie; het zijn maar enkele van de vele documenten en processen uit de planning & control-cyclus van een woningcorporatie. Eén klik op de omschrijving-button en de site geeft een heldere korte uitleg van al die afzonderlijke onderwerpen. Even doorklikken via de buttons planning of datum en op het scherm verschijnen de extern betrokkenen zoals gemeenten, huurdersorganisaties of de Autoriteit woningcorporaties en welke informatie zij wanneer van wie krijgen.

‘We gebruiken het instrument niet alleen om huurdersorganisaties en gemeenten te informeren’, zegt Cuppen. ‘De site is ook heel handig voor de corporatiecollega’s die geen of beperkte financiële kennis hebben. Het is een soort interne Wikipedia van onze planning & control-cyclus.’ De website is ook door andere corporaties te gebruiken. ‘Met enkele kleine bewerkingen is het instrument makkelijk aan te passen aan andere lokale situaties’, zegt Cuppen.

Woningcorporaties die geïnteresseerd zijn in het gebruik van dit digitale instrument kunnen contact opnemen met Erik Cuppen, business controller bij BrabantWonen.

Woningcorporaties werken voortdurend aan het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Zo kunnen zij de huren laag houden en meer nieuwe huurwoningen bouwen. Lees meer over hoe woningcorporaties met vernieuwing bezig zijn.