Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2017

Feiten & Cijfers

Nederland vergrijst in hoog tempo

2 minuten leestijd

Nederland vergrijst. Het aantal 75-plussers stijgt van ongeveer 1,5 miljoen in 2020 naar 2,6 miljoen in 2040, blijkt uit CBS-cijfers. Maar er zijn wel regionale verschillen. ‘Om de vergrijzing op te vangen, is meer nodig dan voldoende geschikte huurwoningen’, zegt Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ).

‘Steeds meer vraag naar nieuwe en aangepaste huurwoningen voor ouderen’

Yvonne Witter, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

‘Naarmate huurders ouder worden krijgen ze een andere woonbehoefte. Een aangepaste woning kan een oudere helpen bij het langer zelfstandig wonen. Vanaf 2025 ontstaat in het hele land meer vraag naar nieuwe en aangepaste huurwoningen, waar ouderen met hulp van mantel- en thuiszorg kunnen wonen. Voorzieningen zoals openbaar vervoer, winkels en huisarts moeten vlakbij deze woningen liggen.‘

‘Uit onderzoek van hoogleraar sociale demografie Jan Latten, blijkt dat het hebben van een netwerk voor een oudere minstens zo belangrijk is als een passende woning. Maar hij constateert tegelijkertijd dat dit netwerk afneemt doordat mensen minder kinderen – en dus minder kleinkinderen – krijgen. En doordat mensen vaker alleenstaand zijn: een derde van alle scheidende echtparen is 50 jaar of ouder. In de stad is doorgaans minder sociale cohesie dan in een dorp. Dit zijn allemaal belangrijke ontwikkelingen waar corporaties rekening mee moeten houden bij hun vergrijzende huurders.‘ 

‘Essentieel is goede voorlichting door corporaties over wat mogelijk is bij een verhuizing. Vaak wonen ouderen al heel lang in een eengezinswoning en betalen daardoor een lage huur. Financiële belemmeringen kunnen bijvoorbeeld worden weggenomen, door de huur niet of beperkt te laten stijgen als ze naar een andere woning verhuizen. Dit gebeurt nu ook al regelmatig. Oudere huurders moeten in elk geval niet het idee krijgen dat ze hun woning “uit worden gepraat”. Wooncoaches of woonconsulenten van de corporatie spelen hierin een belangrijke rol. Samen met zorg- en welzijnsorganisaties.’

tekst: rutger spanjer, cijfers: cbs