Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2017

Goedemorgen

Marieke Prins

Commissaris bij woningcorporatie Zayaz

3 minuten leestijd

Erop toezien dat de woningcorporatie een goede koers vaart en het bedrijf gezond houdt. Daar is de commissaris verantwoordelijk voor. Deze keer ontbijten we met commissaris Marieke Prins in Tilburg. ‘Ik zou wel vaker op werkbezoek willen, als commissaris.’

Een toezicht gebaseerd op vertrouwen in plaats van wantrouwen, dat is het ideaalbeeld van Marieke Prins. ‘Er is een haast natuurlijke neiging ontstaan om risico’s te bestrijden met meer regels of een extra toezichthouder. Daar moeten we van af’, zegt Prins terwijl ze rustig boterhammen met kaas en tomaat belegt. Ze verbaast zich over het haperende CorpoData, het systeem van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) dat corporaties moeten gebruiken om hun verantwoordingsgegevens aan te leveren. ‘Als het systeem zelfs de stroom van gegevens niet meer aankan, dan moet je vooral niet het systeem nog groter maken, maar kritischer kijken welke data écht nodig zijn voor verantwoording.’

Ruimte
Werken vanuit vertrouwen is de afgelopen jaren bij Zayaz een steeds belangrijkere waarde geworden. Managementlagen verdwenen en verantwoordelijkheden kwamen breder en lager in de organisatie te liggen. Medewerkers hebben weer meer ruimte om te werken aan waar het om moet gaan: zorgen dat alle huurders een goed en veilig thuis hebben. Zo schrapte de corporatie eigen regels die haaks op de intentie van de corporatie staan en vervelend uitpakken voor bijvoorbeeld urgente woningzoekenden. Prins: ‘Mensen in de crisisopvang konden bijvoorbeeld vanwege hun schulden moeilijk doorstromen naar een sociale huurwoning van Zayaz. Zo verhinderden we als corporatie dus zelf om deze mensen een woning te bieden. Terwijl er in de crisisopvang nota bene wachtlijsten zijn.’ De RvC van Zayaz wil graag inzicht hebben in dit soort mechanismen. Daarom maken de commissarissen eens in het jaar een ‘rondje langs de velden’, bij de corporatiemedewerkers en de maatschappelijke partners van Zayaz.

Sinds de organisatieveranderingen komen ook relatief vaker de inhoudelijk betrokken medewerkers zelf in een RVC-vergadering keuzes toelichten in plaats van een manager. Prins vindt dit een waardevolle ontwikkeling. ‘Gesprekken over ingewikkelde afwegingen zijn essentieel voor goed intern toezicht. Het is altijd enerzijds, anderzijds. Als commissaris kun je gemaakte keuzes alleen goed beoordelen als je inzicht krijgt in de dilemma’s. Dan ben je als RvC beter in staat om keuzes ‘te toetsen’ aan de missie van de organisatie.’ Prins zegt dat ze daarom eigenlijk wel vaker als commissaris op werkbezoek wil.

Meetbare resultaten
Hoe kijkt een commissaris die vertrouwen zo’n belangrijk waarde vindt, naar de huidige tendens om alles in cijfers te moeten vastleggen? ‘Als een toezichthouder zich blindstaart op cijfers, loopt hij juist het risico belangrijke ontwikkelingen over het hoofd te zien’, zegt Prins. ‘We moeten af van de doctrine van de getallen en ratio’s.’ Natuurlijk is Prins niet compleet wars van verantwoordende indices. ‘Maar een interest coverage ratio van minimaal 1,4 is geen doel op zich. De ICR – die aangeeft of je voldoende geld overhoudt om je rente te kunnen betalen – moet je juist ook gebruiken om te bekijken of je de financiële ruimte wel voldoende benut.’ Prins verwacht dat in de nabije toekomst het toezicht wel weer meer zal gaan over wat de corporatie bereikt in de praktijk. ‘Ook bij de Autoriteit zie je steeds meer belangstelling om toe te groeien naar verantwoording zoals het bedoeld is. Als commissaris ben ik benieuwd hoe zich dat ontwikkelt.’

‘Een toezichthouder die zich blindstaart op cijfers, loopt het risico belangrijke ontwikkelingen over het hoofd te zien’

Prins zit, als organisatieadviseur, ten tijde van het interview tussen twee opdrachten in. Ze is net klaar bij de gemeente Helmond, waar ze als interim-programmamanager Wonen meewerkte aan het versnellen van de woningbouwproductie. Bij de gemeente Eindhoven gaat ze als interim-sectorhoofd Maatschappelijk Vastgoed en Sport. ‘Hier help ik mee om scenario’s te bouwen voor de organisatie van het maatschappelijk vastgoed en de sportexploitatie. Dan zijn er goed onderbouwde keuzes te maken bij de vorming van een nieuw stedelijk coalitieakkoord, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.’ Voordat de opdracht in Eindhoven begint, gaat ze zoveel mogelijk naar buiten. Nog even werken in de tuin, hardlopen of vogels kijken in het bos.

Foto: Sandra Peerenboom

MARIEKE PRINS (55)

COMMISSARIS BIJ: Zayaz in ’s-Hertogenbosch. De raad van commissarissen van Zayaz heeft vijf leden, vier mannen en één vrouw.
WERK: Zelfstandig organisatieadviseur op het gebied van publiek vastgoed. Op dit moment is ze interim-sectorhoofd Maatschappelijk Vastgoed en Sport bij de gemeente Eindhoven.
STUDIE: Bouwkunde, TU Eindhoven (ruimtelijke planning) en Master of Real Estate, TIAS
WOONT IN: Tilburg
REIST: Per trein en fiets

Verder is Marieke Prins bestuurslid bij Vastgoedjunior, een netwerk dat junioren met hun carrière in het vastgoed op weg helpt. Ook is ze bestuurslid bij het Tilburgse jazzpodium Paradox.

TEKST: RUTGER SPANJER, FOTO’S: SANDRA PEERENBOOM