Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2017

De Stelling

Kwetsbare mensen kunnen prima ‘in de wijk’ wonen

2 minuten leestijd

Kwetsbare mensen die verward gedrag vertonen, wonen door de decentralisatie van de zorg vaker zelfstandig. Zo doen zij mee in de maatschappij. Maar hoe zorgen we dat de leefbaarheid in wijken op peil blijft? En dat mensen goede zorg krijgen?

‘Meer verschillende woonvormen’

‘Het gaat om een hele gevarieerde groep mensen; van de oudere dame die haar medicijnen vergeten is en dan halfnaakt met de rollator langs de snelweg loopt, tot iemand die met een mes zwaait in een winkelcentrum. Mensen met psychische problemen, maar voor een veel groter deel licht verstandelijk beperkten. Vooral die laatste groep moeten we niet afzonderen in een instelling ergens ver weg. Die hebben sociale contacten nodig, dagbesteding, werk. Maar om deze gevarieerde groep ook echt “in de wijk” te kunnen huisvesten, hebben we meer verschillende woonvormen nodig – tussen de grote instellingen en reguliere woningen in. Mét goede begeleiding. Daarbij moeten we convenanten sluiten tussen onder meer corporaties, zorgverleners, energiebedrijven en gemeenten. Het onderling delen van relevante gegevens over deze mensen met elkaar heeft daarbij zeker onze aandacht.’
Onno Hoes, voorzitter Schakelteam Personen met Verward Gedrag

‘Bemoeizorg en helderheid’

‘Het kan ons allemaal gebeuren dat we tijdelijk of permanent begeleiding nodig hebben. De mensen die daarnaast ook een lager inkomen hebben, wonen in onze huizen. Daar zijn wij van. Wij kunnen voor hen niet de zorg leveren en mogen door de Woningwet ook veel dingen wat betreft leefbaarheid niet meer financieren. Maar niemand heeft ons verboden te blijven nadenken en te blijven zoeken naar goede partners om dit in goede banen te leiden. Bemoeizorg is nodig. En als corporatie moet je helder zijn: als iemand zorg niet accepteert, heeft die een probleem.’
Karin Schrederhof, directeur woningcorporatie Woonbron Delfshaven (Rotterdam)

‘Maak melding wanneer nodig’

‘Kom je als corporatiemedewerker over de vloer: maak dan een melding wanneer dat nodig is. Sommige woningcorporaties zijn hier erg op ingericht, andere niet. Daar kun je als onderhoudsmedewerker zo’n signaal niet goed kwijt. De corporatie moet het als opdracht zien daarvoor open te staan. Dat moeten we niet met wetten afdwingen, dat moeten corporaties intern regelen. Want waar corporaties de laatste jaren verteld is dat ze terug moeten naar hun kerntaak, leeft bij veel van hen het besef dat ze meer kunnen dan huizen bouwen.’
Jessica van Eijs, Tweede Kamerlid D66

‘Samen leefbaarheid oppakken’

‘Heel goed dat Aedes het thema leefbaarheid nadrukkelijk agendeert. Mensen met verward gedrag kunnen heel goed zelfstandig wonen. Dat vraagt wel dat we nadenken over hoe en op welke momenten we ons met elkaar willen bemoeien. Leefbaarheid is ook een bepaalde betrokkenheid bij elkaar. Wijkteams zijn belangrijk, een meldpunt waar je je zorgen kunt uiten. Maar het begint ermee dat je je iets van elkaar aantrekt. De GGZ is van harte bereid om samen met corporaties daaraan vorm te geven, en gelukkig kennen we ook al aanstekelijke voorbeelden van hoe het her en der gebeurt. Belangrijk is bovendien een zekere spreiding van woningen voor onze doelgroep. Niet allemaal op een kluitje in gebieden waar nog meer problemen zijn.’
Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland

tekst: quinten snijders