Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2017

Zestien uit tweeëndertig

Johannes Osinga

3 minuten leestijd

Zestien min of meer persoonlijke vragen en zestien vragen over sociale huisvesting. Deze keer is het de nieuwe FLOW-directeur Johannes Osinga die blind de vragen kiest.

5 Hoe ervaart u uw dagelijkse woon-werkverkeer?

‘Mijn werkgebied is heel Nederland. Ik verwacht dat ik voor mijn werk zo'n 60.000 kilometer per jaar zal rijden. Op de terugweg altijd met klassieke muziek. Dan overdenk ik mijn dag en kom ontspannen thuis.’

17 Zijn er in 2050 nog woningcorporaties?

‘Ik denk het wel. Georganiseerd door het maatschappelijk middenveld of de overheid. Omdat de markt geen businesscase kan maken van het huisvesten van mensen met lage inkomens.’

3 Op welk sociaal medium bent u het meest actief?

‘LinkedIn. Dat vind ik een mooie manier om voor mijn werk mensen op te zoeken en te benaderen.’

25 Als u minister van Wonen was, wat zou u als eerste doen?

‘Ik zou het werk vooral overlaten aan de mensen die het moeten doen. Het valt me op dat de landelijke overheid de corporaties nog steeds wantrouwt en dat zorgt voor verlamming. Het is nu weer tijd voor vertrouwen.’

2 Hoe woont u als u 85 bent?

‘Liefst in een woongroep. Ik zie hoe bij veel ouderen het doel uit hun leven verdwijnt. In zo'n woongroep heb je allemaal een taak. De tuin onderhouden of koken bijvoorbeeld. Dat lijkt mij een mooie manier om mijn leven af te sluiten.’

27 Wat maakt een wijk goed om in te wonen?

‘Sociale cohesie. Een verschrikkelijk woord, ik weet het. Maar ik vind het belangrijk de mensen te kennen die in mijn buurt wonen. Zodat je naar elkaar kunt omkijken als er iets aan de hand is.’

11 Waar werd u in het afgelopen jaar heel erg blij van?

‘Dat 15 van mijn 21 medewerkers hun volledige scholingsbudget hebben opgemaakt, vlak voor ik bij het CNV vertrok. Zij zijn allemaal aan hun persoonlijke ontwikkeling gaan werken. Het is heel belangrijk dat managers daar goede afspraken met hun medewerkers over maken. Ik ben niet voor niets bij FLOW gaan werken.’

22 Moet een overlastgever de wijk uit?

‘Ik geloof erg in eigen verantwoordelijkheid en zou eerst onderzoeken waarom mensen zich vreemd gedragen. Als dat niks verandert, moet de overlastgever uiteindelijk de wijk uit. Dat is dan de consequentie van zijn gedrag.’

4 Hoe duurzaam is uw eigen woning?

‘We hebben ons huis zelf gebouwd. Het is een heel goed geïsoleerde houtskeletwoning. Ik denk dat het label A heeft.’

24 Als u de baas was van Aedes, wat zou u als eerste doen?

‘Laten zien dat corporaties mooie organisaties zijn om voor te werken. Zodat we de beste mensen kunnen aantrekken. Ik ben ervan overtuigd dat medewerkers het verschil maken. Je hebt ze nodig om noodzakelijke innovaties door te kunnen voeren.’

12 Wat vindt u zo belangrijk dat u het wilt meegeven aan de volgende generatie?

‘Punt een: blijf jezelf ontwikkelen. Ga niet pas nadenken over je verdere loopbaan als ontslag dreigt. Tegelijkertijd is het belangrijk om als samenleving na te denken over een ander economisch model. Met het huidige gaan we het niet redden. Robotisering en automatisering leiden ertoe dat veel werk verdwijnt. Beide punten vragen aandacht.’

28 Wat zou u doen aan de wachttijden voor een sociale huurwoning?

‘Daar gaat wat mij betreft een vraag aan vooraf. Wat voor soort maatschappij wil je zijn? Door de robotisering en automatisering kunnen steeds meer mensen aan de onderkant van de samenleving terechtkomen. Terwijl die ontwikkeling eigenlijk zou moeten leiden tot meer welzijn voor iedereen.’

15 Wanneer was u voor het laatst verschrikkelijk boos? En waar ging dat over?

‘Dat word ik niet zo vaak. Als het gebeurt, is het door onrechtvaardigheid.’

20 Wanneer hebben huurders genoeg invloed?

‘Wanneer echt naar hen geluisterd wordt.’

6 Wat heeft u van uw vader?

‘Hij was directeur van een praktijkschool die leerlingen opleidde tot boer. Hij gaf veel spreekbeurten voor boerenorganisaties. Hij leerde mij dat de vorm daarbij boven de inhoud gaat. Je moet je publiek entertainen om het geboeid te houden.’

29 Stel u gaat op proef wonen in een corporatiewoning, waar zou u op letten?

‘Is het een leuke buurt en heeft het huis een goed binnenklimaat? In de jaren 70 woonde ik in een huis met schimmel op de muur. Dat was niet gezond.’

JOHANNES OSINGA (1972)

Johannes Osinga is sinds 1 juni 2017 directeur van FLOW (Fonds Leren en Ontwikkeling Woningcorporaties). De stichting zet zich in voor de scholing en ontwikkeling van alle corporatiemedewerkers en wordt gefinancierd door de werkgevers en werknemers. Daarvoor was Osinga onder meer jarenlang bestuurder van het CNV.

tekst: marjon van weersch, foto: jeroen poortvliet