Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 3-2017

Commentaar

Bewoner én buren

Marnix Norder, voorzitter Aedes

2 minuten leestijd

Overlast van bewoners met psychische problemen of een verslaving komt steeds vaker voor. Logisch, want mensen met verward gedrag wonen vaker zelfstandig. En meestal in een corporatiewoning. De aanpak van overlast staat ter discussie, in veel gemeenten en bij veel woningcorporaties.

Ik krijg het mee van corporatiemedewerkers en lees het in de kranten. En dan is er altijd dat dilemma; de kwetsbare bewoner een thuis geven, maar ook buren prettig laten wonen. Hoe dat allebei zou kunnen? Daarover ga ik maar wat graag in gesprek met gemeenten, zorg en welzijn en politie. Om beter samen te werken en mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, ook echt te kunnen helpen. Met de gemeenten als regisseur, om problemen goed te kunnen signaleren, te delen en aan te pakken.

Helaas komt het nog te vaak voor dat de politie eraan te pas moet komen als de boel escaleert. Terwijl we met elkaar de bewoner én buren veel eerder willen helpen. Corporatiemedewerkers zijn de eerste die een telefoontje krijgen bij overlast en komen bij mensen over de vloer. Zij zien problemen, maar kennen de achtergrond van die problemen vaak niet. Maak het daarom mogelijk dat zorg- en welzijnsorganisaties en politie informatie kunnen delen met corporaties. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het al te laat is. Daarom vraag ik Kamerleden en het toekomstige kabinet dit soort praktische oplossingen te onderzoeken.

Tegelijkertijd moeten we kijken naar de gevolgen van passend toewijzen. We zien dat kwetsbare bewoners met allerlei problemen daardoor in dezelfde wijk, met veel goedkope huurhuizen, komen wonen. Daardoor is zo’n wijk voor veel mensen niet meer die fijne plek om te wonen. Houd dus niet alleen rekening met het geld dat iemand maandelijks in zijn portemonnee heeft, maar ook met zijn sociale of medische achtergrond. Daarvoor is meer ruimte nodig; voor echt maatwerk in wijken. En dan moeten woningcorporaties die ruimte optimaal benutten. Dan houden we de buurt voor iedereen leefbaar.