Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2021

Goedemorgen

Martijn de Loor

Commissaris bij Dudok Wonen, SSH en Woningbouwstichting Cothen

4 minuten leestijd

‘Een commissaris moet ergens voor staan. Niks zo flauw als een kleurloze raad.’ In zijn all electric huis in Driebergen praten we met Martijn de Loor over hoe hij zichzelf meeneemt naar een vergadering.

We hebben in onze samenleving de kracht nodig van maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, vindt Martijn de Loor. Voordat hij in 2016 voor het eerst commissaris werd bij een corporatie werkte hij als psychloog en organisatiecoach al veel met bestuurders van maatschappelijke organisaties.

‘Zij kunnen op zo’n plek absoluut het verschil maken voor anderen in de samenleving. Aan de top kunnen ze er best alleen voor staan. Ik vind dat bestuurders alle steun verdienen. Met mijn inzichten uit de gedragskunde help ik ze daarom graag bij hun werk en het nastreven van hun missie.’

Foto: Peter-Arno Broer

Martijn de Loor (60)

Commissaris bij: Dudok Wonen, SSH en Woningbouwstichting Cothen
Studie: Psychologie Universiteit Leiden, Haptonomie, Post-master Organisatieadvies en Leergang Commissarissen Woningcorporaties  
Werk: organisatiecoach, toezichthouder, visitator, VTW-intervisiecoach en opleider onder andere in de zelfontwikkelde leergang Psychologie in de bestuurskamer
Woont in: Driebergen
Nevenactiviteiten: Werken aan de energietransitie in Driebergen en omgeving.

De Loor vond het wel wennen toen hij zelf in de rol van huurderscommissaris stapte bij Dudok Wonen in Hilversum. ‘Leuk, spannend en wennen.’ Eerder was hij toezichthouder geweest in het voortgezet onderwijs. Bij een woningcorporatie bleek het toch anders, ook vergeleken met zijn ontmoetingswerk als coach.

‘In de RvC sta je aan de kachel. Daar kan het er best heet aan toegaan.’ In zijn rol als coach staat hij juist bewust ‘ver van de kachel’ buiten de context van het werk om afstand en ruimte te creëren.

‘In de RvC sta je aan de kachel. Daar kan het er best heet aan toegaan’

‘Als commissaris kom ik met die positiebepaling niet weg. Mijn medecommissarissen en de bestuurder verwachten ook dat ik stelling neem. Bovendien moeten we met elkaar, in commissie, zaken goedkeuren en vaststellen.’ Altijd onder druk, want RvC-vergaderingen hebben een volle agenda.

‘Dus je moet ongelooflijk alert zijn als je wat wilt in die vergadering. En goed voorbereid aan tafel verschijnen. Een stop-de-tijd-moment uit mijn coachwerk kan ik in de RvC niet inzetten. Gelukkig bereiden we onderwerpen in de commissies goed voor, zodat het in de RvC-vergadering kort en snel kan.’

Zelf is hij zowel bij Dudok Wonen als SSH voorzitter van de remuneratiecommissie. ‘In die rol heb ik persoonlijker contact met de bestuurder omdat we daar over zijn functioneren spreken.’

Belangen van huurders
Met stapels door te nemen stukken en een volle vergaderagenda kan De Loor focus aanbrengen door steeds terug te keren naar twee vragen. Waarom ben ik hier? En waarom is de corporatie er?

Hij omschrijft zijn missie als ‘stem geven aan het belang dat niet goed in staat is om zichzelf steeds goed hoorbaar te maken’. Mij gaat het om de belangen van de huurders, zegt hij. En om de verduurzaming van onze wereld.

Foto: Peter-Arno Broer

Koukleum
Zijn ogen beginnen te twinkelen: ‘Ik zeg wel eens: ik ben van de duurzaamheid, omdat mijn vader het altijd koud had. Hij was dan bezig om ervoor te zorgen dat het lekker warm in huis was. Hij zette dubbele ramen en maakte in huis ventilatiekanalen zodat de warmte van de ene kamer naar de andere kon. Dat heeft bij mij toch een zaadje geplant.’

‘Behalve koukleum was mijn vader predikant. Dus ik denk dat ik van hem ook mijn ‘zendingsdrang’ heb als het om duurzaamheid gaat. Het is voor mij wel zoeken hoe ik mijn mening over dat onderwerp op een verteerbare en effectieve manier breng in RvC-vergaderingen.’

‘Ik ben van de duurzaamheid omdat mijn vader het altijd koud had’

Inmiddels is De Loor ook commissaris bij studentenhuisvester SSH en bij de kleine Woningbouwstichting Cothen. ‘Eigenlijk vind ik twee commissariaten wel genoeg. In Cothen is het maar voor anderhalf jaar tot aan de fusie met Heuvelrug Wonen.’ Bij SSH is hij drie jaar geleden huurderscommissaris geworden toen zijn jongste dochter nog studeerde.

De dynamiek is bij de drie corporaties verschillend, merkt hij. Er spelen andere vragen. SSH bedient veel internationale studenten en loopt in ict-oplossingen ver voor op andere corporaties. Dudok Wonen heeft veel historisch erfgoed. Door het renovatiewerk lag het accent tot een paar jaar geleden minder op verduurzaming. Daarop is nu een inhaalslag gaande.

One tier aanpak
Bij Dudok Wonen heeft de raad van commissarissen vorig jaar een nieuwe toezichtsvisie vastgesteld. ‘Als het gaat om de missie, visie en strategie van de corporatie dan denken we als commissarissen actief mee en geven we onze mening.’ In vaktermen: een one tier aanpak binnen het two tier toezicht.

Een voorbeeld is een strategische werkconferentie waarin bestuur en RvC samen in gedeelde verantwoordelijkheid focuspunten voor de lange termijn vaststellen. ‘Wij schrijven niet het ondernemingsplan en interveniëren niet in het beleid of de dagelijkse gang van zaken. Dat is aan de bestuurder.’ De commissarissen toetsen alleen de beleidsafwegingen en ze nemen besluiten als dat van hen gevraagd wordt.

Verhalend verantwoorden
De SSH heeft ook een nieuwe toezichtvisie. Hier werkt de RvC, net als bij Dudok, in een strategisch partnerschap met de bestuurder samen. ‘De bestuurder is daar heel ver met een verhalende manier van verantwoorden. Daarin gaat het in de eerste plaats om hoe hij reflecteert op de opgave van de woningcorporatie en op zijn eigen functioneren, naast ondernemingsplan, jaarschijf, focuspunten, kpi’s.

‘Bij Dudok Wonen werken we daar ook naar toe. Dan raak je met elkaar in gesprek over zaken waar het bij de corporatie en bij de bestuurder echt om gaat. Ik vind dat zelf de goede manier van toezichthouden, en beleef daar veel plezier aan.’

tekst: margriet pflug