Aedes-Magazine is zowel een gedrukte als een digitale uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties. Aedes-Magazine is gratis en verschijnt 4 keer per jaar.

Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. Zij werken dagelijks aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die om welke reden dan ook steun in de rug nodig hebben. Corporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. 1 op de 3 huishoudens in Nederland woont in een corporatiewoning. Ongeveer 270 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt hen bij het uitvoeren van hun taken en biedt een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting. Aedes is ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche.

Redactie: Margriet Pflug en Natasja Verheij (hoofd- en eindredactie); Leonie Harbers en Wiebeke Sittrop (redactie); Devika Mangal en Carolien van der Ploeg (productie). M.m.v. Nanda de Beer, Rhonald Blommestein, Vincent Bijlo, Peter Breyer, Werry Crone, Curve, Floris Dogterom, Martijn Houwerzijl, Jeroen de Jager, Ingrid Joppe, Eline Lubberts, Els Mannaerts, Popcorn Stories, Jan Smit,  Antoinette Martijnse, Phil Nijhuis, RenĂ©e Sommer, Chantal Spieard, Wolter Top, Lisette Vos, Martin Waalboer, Marjon van Weersch, Marco de Wilde

Redactiesecretariaat
T (088) 233 37 50
E aedes@aedes.nl

Grafische vormgeving online
Bynder en Label A, Amsterdam/Rotterdam

Concept en realisatie gedrukte versie
MPG, Amstelveen

Abonnementen gedrukte versie
T (088) 233 37 00
E publicaties@aedes.nl

Abonnementen digitale versie
I www.aedes.nl/abonneren

Advertenties gedrukte versie
SGNM, Oscar van den Bosch
Meander 651, 6825 ME Arnhem
T (085) 003 02 86
E oscar@sgnm.nl
I www.sgnm.nl

Aedes vereniging van woningcorporaties
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
Postbus 93121
2509 AC Den Haag

T (088) 233 37 00
E aedes@aedes.nl
I www.aedes.nl
I www.aedesmagazine.nl
Twitter @aedesnet

Auteursrechten voorbehouden

Ga naar Aedes.nl