Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2020

Commentaar

Maatwerk

Tonny van de Ven, waarnemend voorzitter

2 minuten leestijd

De ochtend dat ik ga zitten voor deze bijdrage aan Aedes-Magazine, hoor ik bankeconomen zeggen dat Nederland de diepste economische crisis in 100 jaar tijd te wachten staat. Ik vraag me meteen af wat dat voor onze huurders betekent. 

Misschien heb je nu een vast inkomen uit werk, een uitkering of pensioen. Maar wie zegt dat je niet je baan verliest of salaris inlevert? Dan kan het moeilijk worden om de rekeningen voor alle vaste lasten te betalen, die iedere maand terugkomen. Natuurlijk is het in eerste instantie aan de overheid om inkomensondersteuning te bieden aan mensen die dat ineens nodig hebben.

Maar ook onze huurrekening zit erbij. En natuurlijk halen ook wij alles uit de kast om die mensen te helpen. Met oog voor hun persoonlijke situatie bespreken we met huurders wat voor hem of haar de beste oplossing is. Maatwerk dus: is in dit geval een betalingsregeling voldoende of is tijdelijke huurverlaging nodig? Of een goedkoper huis?

Tegen huurders die onverhoopt hard worden geraakt door de coronacrisis, zeg ik: neem contact op met uw woningcorporatie. Laat het ons weten. Samen vinden we een oplossing. Een sociaal vangnet is cruciaal in een recessie en wij maken daar deel van uit.

‘Een sociaal vangnet is cruciaal in een recessie en woningcorporaties maken daar deel van uit’  

Betaalbaar wonen, daar staan we voor. Tegelijkertijd werken we aan meer opgaven en hebben meer ambities. Prettige wijken. Duurzame huizen. We hebben in Nederland in meer dan 100 jaar zorgvuldig een sociale huursector met elkaar opgebouwd. Die is uniek in de wereld.

Maar onze volkshuisvesting staat onder druk, terwijl de maatschappelijke opgaven zich opstapelen. De woningnood groeit, we moeten meer huizen bouwen. Wijken en buurten glijden af, als we er niet aandacht aan besteden. En honderdduizenden huizen moeten we verduurzamen. Tegelijkertijd vraag ik me af of we dat allemaal kunnen.

Aan het eind van deze maand hoop ik dat er meer duidelijkheid is over onze financiële slagkracht. We doen daar samen met het kabinet onderzoek naar. Om in beeld te krijgen of we genoeg geld hebben om te doen wat de samenleving van ons verwacht de komende jaren.

Wonen is een grondrecht. Woningcorporaties zijn keihard nodig om mensen te helpen aan een huis dat bij hen past. Laten we zuinig zijn op de Nederlandse volkshuisvesting.

Fotograaf: Jeroen van kooten