Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2020

Slimmer en beter voor elkaar

Inspiratie voor ketensamenwerking onderhoud

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:

1. Panelen voor stroom én warmte bij Antares in Tegelen met grote voordelen voor bewoners
2. Inspiratie voor ketensamenwerking onderhoud van GroenWest en ketenpartners in Woerden
3. Bewust van energieverbruik bij OFW in Dronten dankzij prestatieafspraken
4. Pionieren met een natuurdak door Vestia samen met de gemeente Rotterdam

GroenWest in het Groene Hart is voorloper bij ketensamenwerking in het vastgoedonderhoud. Vaste afspraken met partners voor dagelijks, planmatig en groot onderhoud zorgen voor continue verbetering. De corporatie deelt het enthousiasme en de ervaringen via een digitale flyer. En nodigt collega-corporaties uit om eens langs te komen voor een kijkje in de keuken.

GroenWest werkt samen met zes vaste onderhoudspartners. Na de eerste start in 2014 is begin 2020 de ketensamenwerking uitgebreid naar alle onderhoudsprocessen. 

Fouten maken moet, anders kun je niet verbeteren’

Strategisch adviseur Egbert Kunst: ‘We werken met treintjes van vaste teams, zowel bij onszelf als bij onze onderhoudspartners en de hele keten daaronder. Door die vaste contacten bij voorbereiding en uitvoering werken we efficiënt en kunnen we continu doorgaan met verbeteren.’

De voordelen van ketensamenwerking staan uitgebreid beschreven in de digitale flyer die GroenWest heeft gemaakt. De flyer bevat ook een stappenplan met randvoorwaarden en leerpunten.

Bijvoorbeeld dat een heldere visie met bijbehorende meetbare doelstellingen onmisbaar zijn om de neuzen echt dezelfde kant op te krijgen. Kunst benadrukt dat er een cultuurverandering nodig is: ‘Fouten maken moet, anders kun je niet verbeteren.’

De belangstelling is groot. De eerste afspraken van Egbert Kunst met geïnteresseerde corporaties staan. ‘Wij delen onze ervaringen graag. Het is ook in ons belang dat meer corporaties zo gaan werken. Dat stimuleert de verandering die nodig is, zodat de hele keten efficiënt en effectief gaat werken.’

Meer weten? Mail Egbert Kunst

TEKST: CHRISTINE VAN EERD