Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2020

Achtergrond

CORONACRISIS

Wat doen corporaties?

3 minuten leestijd

Half maart 2020 kwam Nederland tot stilstand. Scholen, winkels, kappers, horeca en vele andere bedrijven sloten hun deuren, bouwprojecten kwamen stil te liggen en duizenden mensen zaten opeens thuis. Wat grote gevolgen heeft voor de werkgelegenheid en de economie. Wat betekent dat voor huurders, voor het woningtekort, voor bouwbedrijven. Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij het beperken van die gevolgen.

Wie opeens geen inkomsten meer heeft, komt vroeg of laat in de problemen. Dat geldt zeker voor huurders in de sociale sector, die doorgaans weinig reserves hebben. Wie in de problemen komt, kan rekenen op begrip van de woningcorporatie. Vrijwel alle corporaties zoeken in dat geval met de huurder naar een maatwerkoplossing, blijkt uit een onderzoek van Aedes onder haar leden naar de effecten van de coronamaatregelen. Overigens zien lang niet alle huurders een daling in hun inkomsten.

Betaalproblemen
Ook dit jaar is er in juli een huurverhoging. Gemiddeld is die net onder de inflatie. Veel corporaties verhogen de huur wel om investeringen en nieuwbouw te kunnen bekostigen. Sommige corporaties zien in verband met de coronacrisis nu af van huurverhoging of stellen die uit.

Aedes-bestuurslid Hester van Buren: ‘Corporaties matigen de huren al jaren en houden daarmee wonen betaalbaar. En in tijden van corona helpen we huurders met betalingsproblemen door de crisis. Wij roepen hen op zich te melden. Dan zoeken we samen een oplossing: een betalingsregeling, huurkorting, een goedkoper huis: er is van alles mogelijk. Dat doen we altijd al, en zeker nu.’

‘In tijden van corona helpen we huurders met betalingsproblemen door de crisis’

Veiligheid voor bewoners
Zeker in woningcomplexen willen bewoners weten wat ze moeten doen en laten om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Naast de RIVM-richtlijnen hebben corporaties richtlijnen gemaakt voor bijvoorbeeld gebruik van algemene ruimtes als het trappenhuis of de liften.

Zijn werkzaamheden in en om de woning noodzakelijk, dan kan dat alleen als de bewoner daarvoor toestemming geeft. Huurders krijgen uitgebreide informatie over wat ze wel en niet moeten doen. En werklui die de woning betreden, weten goed welke regels gelden.

Omkijken naar bewoners
Het coronavirus houdt veel mensen aan huis gekluisterd. Ouderen krijgen bijvoorbeeld geen bezoek omdat mensen bang zijn elkaar te besmetten. Eenzaamheid ligt soms op de loer. Verschillende corporaties houden actief contact met (oudere) huurders: hoe gaat het met u, heeft u hulp nodig?

Daarnaast ontstaan er leuke initiatieven als balkongym, een work-out in de straat of bingo op de stoep. Ook zijn corporaties inventief bij zaken als tekenen van huurcontracten en overdracht van sleutels.

Dossier Coronacrisis

Kijk op Aedes.nl, in het dossier Coronacrisis, voor hulpmiddelen voor veilig werken en een overzicht van initiatieven om de gevolgen van de coronacrisis te beperken.

Doorbouwen
Woningcorporaties vervullen een sociale rol, maar ook een economische met hun opdrachtgeverschap aan bouwbedrijven, aannemers en installateurs. De plotselinge stagnatie vraagt veel van het incasseringsvermogen van leveranciers. Dat heeft corporaties doen besluiten zo veel mogelijk werkzaamheden toch te laten uitvoeren of ander werk naar voren te halen. Bijvoorbeeld buitenschilderwerk of reparaties aan het dak.

Corporaties zeggen te hebben geleerd van de vorige crisis. Ze gaan door met bouw, onderhoud en verduurzamingswerkzaamheden om bouwbedrijven zoveel mogelijk aan het werk te houden: bij 80 procent van de corporaties gaat het werk onverminderd door of is het zelfs meer, 93 procent geeft aan nieuwbouw te kunnen blijven uitvoeren, blijkt uit het onderzoek van Aedes.

Woningcorporaties steunen dan ook, bij monde van Aedes, de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland. Bouw- en renovatieprojecten worden hervat, uiteraard met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen van het RIVM.

Veilig werken
Doorwerken moet natuurlijk wel veilig. Aedes en een aantal partijen in de bouw- en technieksector ondertekenden al in maart het protocol Samen veilig doorwerken: een handreiking voor werkgevers en werknemers voor veilig doorwerken in de bouw. Met dit protocol kwamen ook werkzaamheden binnenshuis weer op gang.

Verder ontwikkelden Aedes, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen een handreiking om corporaties te ondersteunen bij de 1,5 meter-samenleving. Deze handreiking bevat maatregelen op kantoor, in bouw- en onderhoud en in de wijk.

Werk hervatten
De cijfers van het RIVM laten een gunstig beeld zien en de versoepelingen maken het mogelijk steeds meer werkzaamheden te hervatten. Ook corporaties zitten niet stil: onderhoud, renovatie en nieuwbouw worden weer opgestart, soms op een creatieve, nieuwe manier om de situatie voor iedereen veilig te houden.

tekst: natasja verheij