Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2020

Slimmer en beter voor elkaar

Bewust van energieverbruik

2 minuten leestijd

Woningcorporaties werken aan goed en betaalbaar wonen in Nederland. Dat doen ze door samen te werken en te innoveren. Dit keer deze voorbeelden:

1. Panelen voor stroom én warmte bij Antares in Tegelen met grote voordelen voor bewoners
2. Inspiratie voor ketensamenwerking onderhoud van GroenWest en ketenpartners in Woerden
3. Bewust van energieverbruik bij OFW in Dronten dankzij prestatieafspraken
4. Pionieren met een natuurdak door Vestia samen met de gemeente Rotterdam

Bewustwording van bewoners is een belangrijke stap op weg naar duurzamer wonen. Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW), HuurdersBelangenVereniging (HBV) en gemeente Dronten maakten hierover prestatieafspraken.

Huurders krijgen voorlichting via het Energieloket van Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF). Via het loket stellen de corporatie en de gemeente zogenoemde energiemonitors beschikbaar. Bewoners krijgen hiermee direct inzicht in hun energieverbruik op bepaalde momenten. En dat werkt.

Huurders van OFW hebben de laagste energiekosten van Nederland dankzij prestatieafspraken

Bewoners zien de energielasten dalen en dit levert hun tussen 100 en 200 euro per jaar op aan besparingen. Mensen die besparen, delen hun verhaal via sociale media en de kanalen van de Milieufederatie, de gemeente, de corporatie en de huurdersvereniging. Zo kunnen zij anderen inspireren en aanmoedigen ook mee te doen.

In Flevoland hebben de huurders van OFW de laagste energiekosten per vierkante meter vloeroppervlak van Nederland.

Maatregelen hebben effect
Inmiddels werken ook andere corporaties en gemeenten in de regio samen met de Milieufederatie Flevoland. Dronten, Lelystad en Zeewolde hebben elk een winkel van het Energieloket waar bewoners terecht kunnen voor adviezen. In de overige dorpen zijn inloopspreekuren.

Dankzij de samenwerking maakt de regio optimaal gebruik van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Hierdoor kunnen bewoners, ook huurders, subsidie en hulp krijgen bij de uitvoering van kleine maatregelen aan huis, bijvoorbeeld het aanbrengen van radiatorfolie.

Meer weten? Bekijk de uitgebreide flyer. Of mail naar OFW.