Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2019

Column

Stop ambities stapelen

Henk Peter Kip is directievoorzitter bij Mitros in Utrecht

2 minuten leestijd

Bouwprojecten in Nederland duren lang. Alsmaar langer, terwijl de bouwtijd juist korter wordt. De verhouding voorbereidingstijd/bouwtijd is al gauw ongeveer tien staat tot één. Hoe kan dat? Natuurlijk is er volop gelegenheid tot inspraak, maar de veranderingen in dat proces vallen de laatste jaren mee. Waar we vaak aan voorbijgaan, is het stapelen van ambities gedurende de voorbereidingstijd van projecten.

Corporaties moeten in de aanloop naar een vastgoedproject rekening houden met bewoners, aannemers en gemeente. Vooral de laatste kan voor verrassingen zorgen. Vaak wisselt in de voorbereidingstijd het college en komt er een nieuwe wethouder. Die zo zijn eigen ideeën heeft.

Al snel is het ambtenarencorps geïnstrueerd. Zijn nieuwe ambities geformuleerd en wordt er een poging gedaan deze in alle lopende projecten alsnog te realiseren. Vaak zijn die bouwprojecten dan al een flinke tijd onderweg. Maar omdat er in fysieke zin nog niets te zien valt – het bouwen zelf is hooguit de laatste 15 procent van het totale traject – is de gedachte dat de nieuwe ambities nog gemakkelijk in te pluggen zijn.

‘Het bouwen zelf is hooguit 15 procent van het totale traject’

Het gaat dan bijvoorbeeld om het verhogen van duurzaamheidsambities naar de nieuwste inzichten, dus altijd weer een tandje duurder en ingewikkelder. Of om veranderingen van segment: plotseling middenhuur erin. Of toepassingen van andere stedenbouwkundige inzichten: laagje erbij, laagje eraf.

Gemakshalve gaat iedereen eraan voorbij dat dit soort wijzigingen de financiële haalbaarheid en procedurele voortgang in gevaar brengen. Of dat er een stap terug in het proces nodig is om de nieuwe inzichten te verwerken.

Bij Mitros hebben we enkele jaren geleden besloten bij renovatieprojecten niet langer onze eigen – soms heel simpele – beleidswijzigingen in lopende projecten in te brengen. Bijvoorbeeld van houten naar stenen schuurtjes en vice versa. Met name door deze beslissing halveerden de doorlooptijden.

Gemeenten zouden hetzelfde moeten doen. Hanteer nieuw beleid voor nieuwe projecten en laat lopende projecten met rust. Om tempo te maken. Bijvoorbeeld omdat het ook een doel is tempo te maken voor de woningzoekenden en mensen die al lang wachten op een opgeknapte woning.

Dat nieuwe beleid komt vanzelf tot zijn recht. Alleen al omdat het deel van de woningvoorraad dat in lopende projecten zit, vast niet meer dan een paar procent van de hele woningvoorraad is.

hkip@mitros.nl

foto: mark prins