Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2019

Goedemorgen

CORRY KEULEN

Corporatiebestuurder bij Woningvereniging Nederweert

3 minuten leestijd

Mensen goed laten wonen en je bedrijf goed leiden. Daar is de corporatiebestuurder verantwoordelijk voor. We zitten aan de keukentafel bij Corry Keulen in Maastricht. ‘Probeer te begrijpen wat er écht aan de hand is.’

Wie heb je nodig om de dingen te bereiken die we samen zouden willen voor onze maatschappij, daar geeft Corry Keulen graag haar tijd en energie aan. ‘Mijn drive zit in netwerken, het niet alleen hoeven doen. En hoe bouw je daar dan iets voor op zodat het niet vluchtig is.’

Dat komt onder andere ook tot uiting in haar voorzitterschap van het MKW waar kleinere corporaties elkaar treffen en kennis uitwisselen. ‘Zo hoeft niet iedere corporatie zelf het wiel uit te vinden. Daarom vind ik de samenwerking in de Vernieuwingsagenda ook zo’n goed initiatief.’

Iets betekenen
Corry Keulen werkt negen jaar bij Woningvereniging Nederweert, na een carrière in het opbouwwerk en het buurtgericht werken. ‘Het mooie van een woningcorporatie vind ik dat je mensen een thuisbasis biedt. Je kunt met dat vastgoed echt iets betekenen voor mensen en voor de samenleving.’

Toen Keulen negen jaar geleden bij de vereniging begon, trof ze een in zichzelf gekeerde organisatie aan. ‘Dat hebben we met elkaar kunnen ombuigen.’ Eerste stap was samen een nieuw ondernemingsplan maken in gesprek met de huurders, de gemeente en andere partijen. Financieel moest er ook echt iets veranderen. Met goede intenties was er prachtige nieuwbouw gerealiseerd. Maar wel ‘met een beetje te grote portemonnee’ vertelt Keulen.

Door de flinke leningenportefeuille bleef er weinig in kas voor dagelijkse uitgaven, laat staan ruimte voor nieuwe investeringen. ‘Dat gaf ons wel de drive om ons beleid en onze samenwerkingen tegen het licht te houden, met onder andere als resultaat de start van ketensamenwerking voor onderhoud in 2013. Voor die tijd zeker in Limburg nog een nieuw fenomeen. En toen we net de financiën weer een beetje op orde hadden, kwam de verhuurderheffing erover heen.’

Foto: Annemiek Mommers

Corry Keulen (61)

Directeur-bestuurder van: Woningvereniging Nederweert (1.400 woningen) 
Verdient: 7.842 euro bruto per maand
Rijdt: Mercedes -A klasse
Thuissituatie: getrouwd, twee volwassen zonen
Opleiding: Sociale Academie; Opbouwwerk
Nevenactiviteiten: sinds december 2015 voorzitter van het MKW-bestuur
Vrije tijd: weer op pianoles

Inmiddels is de vereniging twee ondernemingsplannen verder. ‘Wat nu speelt is de vraag hoe we de samenwerking met onze collega-corporaties Domus en St. Joseph in een eigentijdse jas kunnen steken, waarbij de lokale verankering en nabijheid voor huurders en stakeholdersessentieel blijven.’

Urgenda
Keulen kan nog steeds niet achter die verhuurderheffing staan. ‘Die miljarden verdwijnen nu in de algemene middelen van het Rijk.’ Woningvereniging Nederweert heeft zich daarom ook achter het pleidooi van Urgenda geschaard om de verhuurderheffing te gebruiken voor het verduurzamen van 100.000 woningen. ‘Dan blijft dat geld geïnvesteerd in onze sociale huurwoningen. Daar hebben de huurders van nu en straks tenminste iets aan.’

‘Wij hebben ons achter het pleidooi van Urgenda geschaard om de verhuurderheffing te gebruiken voor het verduurzamen van 100.000 woningen’

Goed kunnen luisteren, vanuit vertrouwen kunnen handelen en nieuwsgierig blijven, voor Keulen is dat de essentie van goed besturen. ‘Zet je eigen oordeel opzij, hoe lastig dat ook is. Probeer te begrijpen wat er écht aan de hand is en hoe je voor een oplossingsrichting daarbij zou kunnen aanhaken.’

Als voorbeeld noemt ze het door ziekte stoppen van de huurdersraad twee jaar geleden. ‘Dat is dan een rood vinkje bij de Autoriteit, zo’n raad is wettelijk verplicht. Je kunt alles op alles zetten om zo’n huurdersraad uit de grond te stampen. Je kunt ook gaan luisteren waar huurders zelf behoefte aan hebben.‘

Foto: Annemiek Mommers

‘Het mooie van een woningcorporatie vind ik dat je mensen een thuisbasis biedt’

Huurdersvertegenwoordiging
Drie huurders, die lid zijn van de vereniging hebben het initiatief genomen voor een nieuw op te zetten huurdersraad. Zij wilden graag per dorpskern een vertegenwoordiger en vooral het accent leggen op wat huurders belangrijk vinden, dichtbij de leefomgeving van mensen. Dus voorlopig geen verplichte vergadercyclus met bijvoorbeeld de gemeente over prestatieafspraken.

Oproepen via de website en het huurderskrantje leverden geen nieuwe mensen op. Samen met de woonconsulent van de Woningvereniging zijn er huurders rechtstreeks benaderd. Iedereen reageerde positief.

Keulen: ‘Aanstaande woensdag hebben we onze eerste bijeenkomst met een vertegenwoordiger uit elke kern, jonge mensen én ouderen. Reuze sjiek! Als het er op aankomt draait het altijd om persoonlijk contact en relaties. Dus dat is en blijft ons vertrekpunt.’

Tekst: margriet pflug