Volgend artikel
Aedes-Magazine editie 2-2019

Zestien uit tweeëndertig

Agnes Jongerius

3 minuten leestijd

16 min of meer persoonlijke vragen en 16 vragen over sociale huisvesting. Deze keer beantwoordt Agnes Jongerius, namens de PvdA lid van het Europees Parlement, 16 van deze vragen. 

4 Hoe duurzaam is uw eigen woning?

‘Niet zo erg. Ons huis is uit 1904. We hebben het dak vernieuwd en de achtergevel kreeg dubbel glas. Op een warmtescan van de gemeente was ons huis knalrood. Er is dus ruimte voor verbetering.’

21 Waar moet de hoogte van de huur van afhangen?

‘Van de grootte en de staat van de woning. En ik heb geen probleem met een deels inkomensafhankelijke huur. Als prijs op scheefwonen.’

3 Op welk sociaal medium bent u zelf het meest actief?

‘Het langst zit ik op Twitter. Ik word ingewijd in Instagram. Nu is dat vooral nog lekker gluren bij anderen. Maar ik ga het zelf gebruiken. Het is een middel om de kloof tussen gekozenen en kiezers te overbruggen.’

20 Wanneer hebben huurders genoeg invloed?

‘Mijn lat ligt hoog, uiteindelijk zijn huurders de kapitaalverschaffers. Ik herinner me hoe mijn ouders samen met alle buren actie ondernamen omdat ze ontevreden waren over het onderhoud. Met zijn allen gingen ze goed voorbereid naar een vergadering van de woningbouwvereniging. Zo dwongen ze onderhoud af. Jammer dat die rechtstreekse vorm van invloed er steeds minder is.’

2 Hoe woont u als u 85 bent?

‘Ik hoop in een moderne woongroep waar we gezamenlijke voorzieningen delen.’

19 Waar moeten corporaties eens mee ophouden? En waar moeten ze mee doorgaan?

‘Met Calimero-gedrag. Ik zie bij veel corporaties nog de houding: “We zijn allemaal onterecht gestraft voor Maserati’s en schepen en dat is niet eerlijk.” Het wordt tijd voor meer assertiviteit. Corporaties hebben een belangrijke maatschappelijke taak: bouwen, isoleren en renoveren. Zonder corporaties kunnen we die opgave niet aan. Doorgaan moeten ze vooral met de lobby om de verhuurderheffing daarvoor in te zetten. Maar dan zonder handrem erop.’

8 Op welk moment was u het moedigst?

‘Onderduikers in huis nemen als het land bezet is of vakbondsbestuurder zijn in Zimbabwe. Dat is moedig. Zoiets is nu in ons land niet aan de orde.’

‘We moeten weer trots zijn op onze volkshuisvesting als taak’

26 Hoeveel huurwoningen heeft Nederland nodig?

‘Wat is de achterstand in de bouw ook alweer? 70.000 woningen per jaar? Ik was op Terschelling. De wachttijd voor een huurwoning is daar 6 jaar. Waar heeft men het over, dacht ik even. In Utrecht is het meer dan 10 jaar! Tekenend, dat we zo snel aan die cijfers wennen. Je zult maar 6 jaar op een huis moeten wachten.’

7 Waarover heeft u voor het laatst wakker gelegen?

‘Ik kan wel zeggen “over de peilingen in de PvdA”. Maar wakker lig ik van mijn zus die net weduwe is geworden. We maken ons zorgen over haar toekomst.’

31 Welk land vindt u een voorbeeld als het gaat om wonen?

‘Oostenrijk. Daar hebben ze de trots op hun volkshuisvesting weten te behouden. De inkomensgrens voor sociale huur is er veel hoger dan hier. Het zijn vaak mooie gebouwen. Bij ons leeft de laatste jaren het idee dat een sociale huurwoning alleen bedoeld is voor mensen die niet mee kunnen. Een soort vangnet. Gelukkig kantelt dat beeld nu weer.’

16 Wat was uw laatste goede voornemen?

‘Een abonnement kopen voor het buitenzwembad.’

25 Als u minister van Wonen was, wat zou u het eerste doen?

‘De woningcorporaties bij me roepen en zeggen: ik ben bereid om de verhuurderheffing af te schaffen, als jullie bereid zijn een harde taakstelling rond bouwen, renoveren en isoleren uit te voeren.’

15 Wanneer was u voor het laatst verschrikkelijk boos? En waar ging dat over?

‘Ik ben met Uber-chauffeurs mee geweest naar hun directie. Zij moeten lange dagen maken om aan een fatsoenlijk inkomen te komen. Ondoorzichtige algoritmen bepalen of ze werk krijgen. Hoe dat bedrijf alle verantwoordelijkheid wegwuift, maakt mij verschrikkelijk boos.’

24 Als u de baas was van Aedes, wat zou u als eerste doen?

‘Een cursus zelfbewustzijn ontwikkelen voor directeuren van woningcorporaties.’

13 Uw buurmeisje van acht vraagt wat voor werk u doet. Wat antwoordt u?

‘Ik geef waarschijnlijk een te moeilijk antwoord. Ik ben bang dat het niet uit te leggen is aan een achtjarige, misschien ook niet aan een 38-jarige.’

32 Kunnen we in Nederland wonen helemaal aan de markt overlaten?

‘Nee! Wonen is een grondrecht. Een betaalbaar dak moet ook voor mensen zonder dikke portemonnee geregeld worden. Je ziet in Utrecht wat er gebeurt als je het aan de markt overlaat. Een politieagent en een schooljuf kunnen hier niet meer wonen. Volkshuisvesting moet weer meer in handen komen van de overheid. We moeten weer trots zijn op deze taak.’

Agnes Jongerius (58)

Lid Europees Parlement namens de PvdA, voormalig vakbondsbestuurder (FNV).

tekst: marjon van weersch, foto: jeroen van kooten